vrijdag 5 april 2019

Boeddhaveld

Kun jij geloven, je ervoor openzetten, dat jij ook verlicht bent? Al vrij.
Psychologisch kun je hier niet mee eens zijn, dat je geestelijk vrij bent. Dat kun je namelijk echt denken over jezelf. Je zegt getuige te zijn van frustratie, angsten, leugens, zelfhaat,…
Hier ligt nu zeg maar de kneep: je let op het object en niet op het subject. Wie ziet dat alles? Wie is zo helder om alles te zien? Waarom vinden we het object belangrijker dan onszelf?
Als je op zoek bent naar iets, dan wil je iets vinden buiten jezelf. Als je alles buiten jezelf afwijst, ook alles in jou, waar kom je dan uit? Als je overal nee tegen zegt, waar kom je dan uit?
Als je in poep trapt, kun je je schoen gaan schoonmaken maar ook gewoon uitdoen, nietwaar? Je kunt je hele leven bezig zijn met wat je niet werkelijk bent.
Jij wilt mogelijk je psyche veranderen maar niet achter laten. We kijken blijkbaar graag naar onze problemen en dromen over oplossingen. Maar wat nu als je dat alles in 1x achter je laat? Dat is de uitnodiging die uitgaat van ‘Ik Ben’.
‘Ik Ben’ is geen probleem bewust en zoekt daarom ook niet naar oplossingen. Dat doet de psyche, het denken van de mens, de denker.
We willen via de psyche ons doel tot God bereiken, tot de Waarheid komen. Maar niemand wil meteen de Waarheid realiseren.
Dit lijkt op het verhaal van een aap die in een holte van een boom fruit zag liggen, een grote banaan. Zijn hand paste er net doorheen. Hij pakte de banaan toen vast en wilde toen zijn hand er weer uittrekken maar dat ging niet meer. Zijn vuist was op die manier te groot geworden voor deze doorgang. Maar hij weigerde toen de banaan los te laten. En zo bleef hij vastzitten, met zijn hand in die boom! Was er nu echt een probleem, een onmogelijkheid?
De aap raakte geïdentificeerd met de banaan. Met het object. Toen voelde hij zich niet meer vrij. Maar dat was hij wel en nog steeds. Maar hij bleef denken aan die banaan en wilde toch zijn vrijheid terug!
We zijn allen boeddha’s maar zijn vergeten de radicale weg, de poortloze poort, het directe pad. We zijn gaan geloven in het denken en de psychologie. Maar het Hart staat daar buiten en heeft daar altijd buiten gestaan. Er is niets mis met een gezond verstand maar het is niet het bewustzijn zelf. Zo zijn psychologen ook niet vanzelfsprekend bevrijde leraren!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten