donderdag 14 maart 2019

Je bent niet verantwoordelijk

Voor wat en waarom?
Voor de wereld. Omdat je niet de wereld bent.
De wereld kan prima voor zichzelf zorgen. ‘Ik en de wereld’ helpt de wereld niet!
Als jij denkt de wereld te moeten helpen, help je haar niet.
Alleen vanuit keuzeloos gewaarzijn is er geen sprake van een of andere innerlijke autoriteit die wel denkt hoe het moet!
Ruim 7 miljard mensen weten hoe het moet, vanuit hun nationalisme en/of geloof! Het stammenbewustzijn regeert de wereld. Je vindt het stammenbewustzijn ook bij jou in de straat, de ene familie naast en misschien tegenover de andere, nietwaar? Of voetbalsupporters, de ene club die de andere zeer vijandig gezind is!…
Waar is dat keuzeloos gewaarzijn, de moed of inzicht om niemand te zijn?
Waar is die oneindige – innerlijke – ruimte die samenleven nodig heeft?…
Ik begrijp dat mensen zich geroepen kunnen voelen om iets te doen maar Jezus waarschuwde al: Als je de splinter uit het oog wil verwijderen bij je naaste, haal dan eerst die balk uit je eigen oog!… Vertelt Byron Katie ook niet zoiets?!…
Wie iets of iemand wil zijn voor deze wereld, zal toch eerst aan zichzelf behoren te sterven, lijkt me. Zoals een tarwekorrel in de aarde aan zichzelf moet sterven om aan de aarde te ontsnappen en de hemel te bereiken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten