woensdag 13 maart 2019

Eenheid

De wereld die we waarnemen valt onder tijd. Materie bevat tijd. Er is altijd een proces gaande. Als alles energie is, is op die manier alles een.
Als er wisselwerking bestaat tussen alles wat de wereld vertegenwoordigt, is er eenheid op die manier.
Maar eenheid wordt vaak op een religieuze manier gebruikt: dat wij allen een zijn. Dat het leven een is. Maar in de natuur doet alles zijn best om te overleven en dat betekent moord-en-doodslag, dat betekent flink wat ellebogenwerk. Dat betekent misleiding en diefstal. Dieren stelen ook van elkaar! Dat betekent aanpassen of sterven.
NOS vertelt een wereld van verschrikking! De mensheid een?
Wat ik deel met mijn naaste is de behoefte aan: eten, drinken, een dak boven mijn hoofd, kleding, medische zorg,… Daarin zijn we een!
Maar ik zie niet overal liefde en de behoefte om echt alles met elkaar te delen! Je ziet vooral berekenendheid, slimheid, politiek,… en ook wel onbaatzuchtigheid.
De Waarheid is daar waar we zijn maar als deze waarheid niet gezien wordt, wat dan?
Als God liefde is en we ervaren dat niet als ons ware zelf, wat dan?
Mensen beweren dat God achterhaald is of zijn wij zo dom en eigenwijs dat we liever onze verlangens botvieren dan God echt willen leren kennen?
Ja, God is dood, als we God negeren in ons leven!…
Je kunt als agent ook de wet negeren, bestaat er dan geen wet?
In en door liefde is alles een.
In liefde is geen weerstand.
Er zijn mensen die beweren dat er geen vrije wil bestaat. Dat kan hen dan mooi uitkomen, als zij in het verleden de meest verschrikkelijke dingen hebben ‘moeten’ doen, bijvoorbeeld voor hun regering!…
Uit een onderzoek bij studenten bleek, dat zij die geloofden in een vrije wil beter presteerden.
Volgens mij is er zat vrije wil, onwil en geen keuze. Voor ieder wat wils!…
Als we alles gadeslaan, zijn we dat alles dan ook of verschijnt dat alles slechts in ons?
Als we alles zijn wat we waarnemen, dan is er op die manier eenheid.Als ‘ik’ als subject niet het object ben maar er geen verzet in mij is naar alles wat ik waarneem, dan kan je niet echt spreken van dualiteit!Ik en de wereld, is volgens mij een illusie. Maar dat je de wereld bent ook. Je bent wel in de wereld maar niet van de wereld. Omdat wat jij werkelijk bent zich nergens tegen verzet en zich nergens aan hecht. Zoals een spiegel in werkelijkheid altijd leeg blijft, omdat zich niets in de spiegel kan hechten wat je daar ook ziet verschijnen.De spiegel is niet in conflict met zijn inhoud. Is zogezegd een met zijn inhoud.Voor God is alles een, omdat God liefde is en in liefde geen ervaring bestaat van afgescheidenheid.Maar de wereld verkondigt een heel andere eenheid: eenheid door nationaliteit, eenheid door geloof, eenheid door stam, eenheid door…Eenheid vind je niet in en door de wereld maar door God te verwerkelijken, als je ware zelf.
Maar doe geen moeite, want je bent er al.
Doe geen moeite, want God heeft jou nimmer verlaten.
Doe geen moeite, want aan vrijheid gaat vrijheid vooraf.
Doe geen moeite wat je bent DAT, wat je zoekt.
Er is enkel DAT.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten