vrijdag 10 mei 2019

Holocaust en non-dualiteit

Het is natuurlijk heel kinderachtig om mensen die zulk enorm leed is overkomen te zeggen dat ze er maar van moeten leren en dat niemand daarin een keuze heeft gehad, dat alles simpelweg gewoon gebeurd is.
Hadden de nazi’s dan toch gelijk met hun excuus: ‘Bevel is bevel’?
Toen de joden samen met de Romeinen Christus tot de dood veroordeelden, was het enkel het leven dat door hen heen werkte?
Ze zeggen weleens dat de grootste leugen, list, van de duivel is, de uitspraak: ‘Het Kwaad bestaat niet.’
Volgens mij is het kwaad in de wereld het denken dat vast is gelopen in eenzijdigheid en van mensen ongevoelige, asociale, wezens maakt of heeft gemaakt.
Jiddu Krishnamurti (1895 India – 1986 Amerika) beschreef dat als conditionering, dat onze geest geconditioneerd is en daarom niet vrij. En wat niet vrij is kan ook geen orde creëren in deze wereld, wat de mens verder, zoals politici, ook moge beweren!

Er zijn mensen die niet alleen maar hun leed steeds weer herhalen als een grammofoonplaat waarin de naald is komen vast te zitten. Er zijn verhalen van overlevers uit zulke verschrikkelijke kampen die spraken, spreken, over verlichtingservaringen! Zoals Imre Kertesz (1929 – 2016), en schreef er een boek over!…
Er zijn mensen die van dat ‘er geen keuze bestaat’ een soort van evangelie maken!… Triest vind ik dat!…
Het is een akelig geloof dat jouw inzet beperkt, hier en nu als mens. Zoals wetenschappers zagen toen ze studenten observeerden die wel geloofden in keuze en zagen dat zij beter presteerden dan andere studenten die niet geloofden in de vrijheid van keuze!…
Goed… Zoals ik al schreef, het leven is niet eenzijdig. En hebben we ook geen keuze, wat de dood bijvoorbeeld betreft. Of omhoog vallen in de plaats van naar beneden vallen, als je bijvoorbeeld valt van een hoge rots.
Als jij denkt echt geen keuze te hebben in een bepaalde situatie, zal dat weleens de waarheid kunnen zijn. Maar dat kan natuurlijk ook net andersom! Volgens mij is het gezonder dichtbij jezelf te blijven als mens en de praktijk als het gaat over het wel of niet hebben van een keuze en dit niet bijvoorbaat te killen met een of ander aangenomen theorie (hoe goed bedoeld ook!).
Vrijheid gaat volgens mij niet over dat de mens nu wel of geen keuze heeft maar dat hij liefde kan zien, terug kan zien in zijn leven hier ook aarde! Liefde maakt mogelijk wat eerst niet mogelijk leek. En ergens voor of niet voor willen kiezen kan weleens enkel en alleen getuigen van bekrompenheid! Liefde overstijgt het denken. En niet het geloof in toeval, geen toeval en het wel of niet hebben van keuzes.
Hadden de joden een keus in de vernietigingskampen waarin ze vastzaten?… Hadden de kampbeulen een keus?…
Liefde geneest en zoekt enkel liefde, nietwaar?

donderdag 9 mei 2019

Idioot!

Bestaat er zoiets als normaal en gekte?
Als je gelooft in verlichting, realisatie,… geef het een naam. Bestaat er dan wel zoiets als dat jij gek kan zijn?
Mijn moeder zei vaak: Er lopen meer gekken buiten dan dat er zitten in een inrichting. En Jan Foudraine (Swami Amrito) zei, de hele wereld is krankzinnig!
Osho beschouwde politici als gek.
De mop die hij daarover weleens vertelde was: In een etalage lagen breinen. Met diverse prijskaartjes erbij. Bij het brein van een politicus lag het duurste kaartje. Waarom, vroeg iemand: Omdat deze nooit gebruikt is, meneer!
Vroeger zag ik eens op een soort van geestelijke-gezondheid-beurs de volgende tekst prijken: ‘Heb je weleens een normaal mens ontmoet en beviel het?’Wanneer is iemand gek?Krishnamurti wees op het innerlijke conflict: dat we dan niet op Een lijn zitten met onszelf.Wanneer zijn onze zintuigen, gedachten en gevoelens op Een lijn?Wat ik begrepen heb wordt Mindfulness ook wel gebruikt om een zekere gekte in onszelf als mens te bestrijden, aan te pakken!Ben je een idioot als je door het rood rijdt en niet tot een of andere hulpdienst behoort?

Ben je van lotje getikt als je heel luidruchtig gaat telefoneren in een trein, met allemaal mensen om je heen?
Ben je gespleten, innerlijk in conflict, als je zegt van dieren te houden maar wel iedere avond per se dat ene stukje vlees op je bord wil zien?En wat is verlichting in hemelsnaam, de zoveelste gekte van de mens naast o.a. zijn behoefte aan voetballen kijken, zich vol hijsen, en mogelijk daarbij agressief gedragen?Ben ik gek? Ja, stapel!… stapelgek op Chandra!
Maar serieus, kunnen we bij onszelf zien dat we niet helemaal tof zijn?

Betekent zelfkennis niet simpelweg het beëindigen van dualiteit, gespletenheid?
En dat we het eeuwige aanzien voor het eeuwige en het beperkte menselijke voor het beperkte menselijke. Dat we deze twee niet omdraaien of op een hoop proberen te gooien, een hutspot van ons leven willen maken! 😉
Het eeuwige is niet in conflict met het tijdelijke maar het tijdelijke wel met zichzelf, lijkt me!
Hier kun je alleen echt uitkomen, niet door je op het tijdelijke te concentreren zoals de wereldse hulpverleners dat veelal doen maar door het eeuwige volledig bewust te worden, te zien als jezelf!… En je bent Dat, zonder enige twijfel of twijfel je daar toch nog aan?
Geloof zal deze twijfel niet echt weten weg te nemen, enkel zelfkennis hier en nu.
Wees geen idioot door te beweren dat je vrij bent maar toch onderworpen bent aan diverse tegenstellingen. En een paradox is niet hetzelfde als een tegenstrijdigheid.God kennen is een paradox. Er is geen weg naar en toch moet je het zien.
Niet het werken aan jezelf als mens zal jou echt vrij maken maar weten wie je werkelijk bent. Dat is het mooie aan advaita/non-dualiteit/zelfkennis… Dat je rechtstreeks ziet, dat zien actie is, transformatie. Dat zelfkennis einde maakt aan onze innerlijke gekte.
Ja, de wereld zit vol van krankzinnige mensen en dat is geen oordeel maar een waarneming. En trouwens wie tegen oordelen is zou geen mensen moeten oordelen die toevallig weleens oordelen. Ja, dat is de gekte van hen die zo tegen oordelen zijn: dat ze niet zien hoe zij oordelen over andere mensen die echt kritisch durven te kijken, naar zichzelf en anderen!
Verlichting vraagt om grote twijfel! Wie niet eens kan twijfelen aan zichzelf en daarbij tegen iedere autoriteit is, vormt op die manier een autoriteit voor zichzelf. Ja en dat is dan behoorlijk gek.

woensdag 8 mei 2019

Gedrag

Het ligt heel gevoelig bij advaitisten: gedrag!
Terwijl dat volgens mij niet terug te zien is – of veel minder – bij de meer traditionele volgers van de advaita vedanta!
Maar hier in het Westen moet je niet beginnen over iemands gedrag!
Dan lijkt op die manier advaita hier niet meer dan een vrijbrief te zijn voor de vele ronddolende zielen.
Je vindt dit trouwens ook bij christenen terug die de lering van vergeven gebruiken als een soort van vrijbrief: het zal je toch weer worden vergeven!
Binnen het boeddhisme spreekt men van karma, dat daaraan niemand kan ontsnappen, behalve door nirvana: het uitblussen van het zelf. De oorzaak van lijden. Dat je denkt iemand te zijn. Dat je overeenkomstig dit zogenaamde iemand zijn verlangens en gewoontes koestert, e.d.
Maar ook heel veel boeddhisten hebben een blinde vlek. Roken en eten vlees en knielen voor Boeddha of dat ie een god is!
Omdat we sociale wezens zijn is gedrag belangrijk. We leven immers niet als een enkeling veilig ver weg van de bewoonde wereld en zelfs daar kan je dieren tot kwelling zijn, op zo’n eiland, nietwaar?
Ik beweer dat je in wezen niemand bent. Dat de illusie van de bodymind je een gevoel geeft van een afgescheiden wezen te zijn, iemand. Feitelijk kun je je nog geen seconde losmaken van het bestaan als mens en het is daarom dat alles een is. Niet omdat we zoveel van elkaar houden!
Goed gedrag hoort bij het leven, anders overleef je het niet binnen een groep. En je begint binnen je gezin, vriendjes en op school. Later wordt de groep uitgebreid met werk. …
Maar we worden vaak toch weer asociaal naar andere groepen, als groep. En als land weer naar andere landen.
Goed gedrag kan zich dus niet echt en alleen beperken tot jezelf en je directe omgeving.
Het denken dat je iemand bent los van de rest of het denken dat je als land bestaat los van de rest, blijft om problemen vragen.
Eigenlijk gaat goed gedrag niet om jou en een bepaalde groep maar om het geheel als mensheid. En de mensheid werkelijk bewust te zijn vraagt leegte in jezelf. Enkel door deze leegte (noem het nirvana) kun je een zijn, met alles en iedereen, ook met de gehele natuur. Deze leegte roept vanzelf een bepaald gedrag bij je op als mens. Ja, je zult nimmer om de groep heen kunnen waarin je geboren wordt maar je hoeft je gedrag niet altijd en alleen maar daarop af te stemmen. Het kan zelfs zo zijn dat je je gezin en zelfs je land verlaat. Niet als de zoveelste egotrip maar uit liefde voor het geheel.
Wie het geheel niet wil zien, wie niet ook bijvoorbeeld dierenleed bewust wil zijn, kan blijven geloven dat alles een is maar zal nooit zijn/haar gedrag daar werkelijk op weten af te stemmen!
Ja, je bent niet het lichaam en daarom ook niet je gedrag. Het ware zelf is niet van deze wereld en is en blijft ongeschonden. Hoeveel shit er ook aan de parel zal kleven, de parel verliest daardoor niet zijn waarde en bestaan. Maar als we de parel bij anderen, die niet de parel bij zichzelf zien door alle shit in hun leven, aan het licht willen brengen, zal het niet helpen je eigen shit te laten voor wat het is. Maar door enige glinsteren van het zelf te laten doorschemeren aan anderen zal de zoektocht naar zichZelf beginnen. Ook al kunnen we in werkelijkheid niets van de parel afhalen of toevoegen. Maar wie niet de schoonheid van zijn wezen bewust is leeft in shit als shit, lijkt me.
Zelfrealisatie gaat daarom dan ook over gedrag, ook al moet het enkel tot, als een schaduw blijven die vanzelf volgt.

Hoe komt het toch...?

Hoe komt het toch dat mensen vlees blijven eten terwijl ze weten, kunnen weten dat daaraan dierenleed zit?
Hoe komt het toch dat mensen blijven door roken, terwijl allang bewezen is hoe enorm slecht dat is voor je gezondheid en slechte werking heeft op de werking van medicijnen?
Hoe komt het toch dat mensen die zichzelf gerealiseerd beschouwen hieraan helemaal geen aandacht schenken maar wel beweren dat alles een is? Omdat ze niet hun verlangens kunnen doorzien, omdat ze niet werkelijk zichzelf hebben gerealiseerd als niet zijnde deze wereld.
Hoe kun je je immers werkelijk los zien van deze wereld, als je er nog volop in vastzit als in een bepaalde droom. Als je ontwaakt uit deze wereld, kun je ook makkelijker door al je gewoontes heen kijken. Anders kijk je vanuit de wereld zelf naar je lichaam. Dan kun je je brein de schuld van alles geven, je DNA e.d.
Je bent dus heus niet fijngevoeliger als jij beweert een te zijn. Dat alles een is. Nee, vrijheid en fijngevoeligheid ligt juist verscholen als je echt niets te verschillen hebt, dus ook niet een van je gewoontes.
Als niemand heb je niets te verliezen en neem je verantwoordelijkheid als mens. Niet dat jij de bodymind bent maar omdat je nergens meer echt aan vastzit.
Toen Sri Nisargadatta van zijn arts moest stoppen met roken, stopte hij direct. Terwijl hij het grootste deel van zijn leven had gerookt. Ook op latere leeftijd werd hij vegetariër, zover ik begrepen heb.
Luister eventueel ook hier eens naar:

De bodymind als dwaallichtje

Als de wereld slechts een droom is waaruit je kunt ontwaken, waarom zou je dan vervolgens weer zeggen dat je de wereld bent?
Ik Ben is niet van deze wereld. Zonder Ik Ben kun je niet ontwaken uit deze illusie die wereld heet.
Je bent wel in de wereld maar niet van de wereld.
Als Ik Ben geen volledige aandacht krijgt, 100%, zul je overstag gaan en een deal sluiten met de wereld.
Ik ben niet tegen de wereld die ik waarneem maar ik heb gezien, ik zie dat ik haar niet ben. Zeggen dat je alles bent en ook de wereld is geen inzicht hebben in Ik Ben.
Als het bij Advaita gaat om de identificatie met de wereld te doorzien en je ware natuur te realiseren, ga je niet vervolgens verkondigen dat je toch de wereld bent.
Ja, alles is een. Niet omdat jij je lichaam bent en het lichaam een met de wereld, en net andersom. Maar omdat Ik Ben als Ik Ben geen afgescheidenheid kent. Ik Ben verzet zich tegen niets maar hecht zich ook nergens aan. Hoe kun jij dan de wereld zijn of spreken van afgescheidenheid als je Ik Ben volledig hebt gerealiseerd?
Zolang als jij je identificeert met de bodymind, lichaam-denken, zul je oplossingen blijven zoeken in: ik ben alles, alles is een, alles is hetzelfde. Omdat nu eenmaal de mens en het universum een zijn. Maar ben jij de stoffelijke mens in werkelijkheid? Zijn we deze droom? Dan zullen we ook sterven met deze droom. En is eeuwig zijn slechts een illusie.
Bewustzijn is niet van deze wereld. Je bent niet het brein maar hebt een brein.
Moksha is de boodschap dat jij That bent.
‘Moksha (Devanagari: मोक्ष, Sanskriet: mokṣa) is de bevrijding van samsara, de cyclus van dood en wedergeboorte die afhankelijk is van karma. Het is een van de vier purushartha of doelen van het leven in het hindoeïsme. Ook binnen andere Indische stromingen als het jaïnisme en het boeddhisme werd dit het belangrijkste doel van het leven, bij het boeddhisme als nirwana.’ – Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moksha
Ook Jezus sprak hierover!
Advaita kan onmogelijk in conflict zijn met de Waarheid die verkondigd is en wordt door andere ontwaakte mensen.
Van Advaita een veilige leerstelling maken, een filosofie waar je je veilig bij kunt voelen is strikt uit den boze!
Ik kan me herkennen in andere leringen dan enkel die van de Advaita Vedanta. Sri Ramana Maharshi wordt weleens als een groot licht beschouwd binnen de Advaita maar hij sprak echt over van alles, net als de grote wijsgeer en devotee Sri Ramakrishna. De laatst genoemde had als discipel Swami Vivekananda, deze zei van Advaita dat het een grote toekomst zou hebben in de rest van de wereld, en hij leefde tussen 1863 en 1902!
De boodschap dat God en de wereld een zijn, kan alleen waar zijn en echt begrepen worden in het licht van Ik Ben en niet in het dwaallichtje van de bodymind.
Als Ik Ben is er enkel Dat.

dinsdag 7 mei 2019

De wereld in conflict

Dan lees je weer dat een jonge dame ergens vermoord en misbruikt is gevonden!…
Dat de aarde steeds meer lijdt onder de uitbuiting van ons als mens!
Dat landen oorlogszuchtige taal tegen elkaar uitspreken!
Et cetera.
En dan lees je hier op FB in een zogenaamde non-dualiteitsgroep dat God de wereld is. Een met de wereld. Dat Alles alles is.
Dat dualiteit een illusie is, als je God kent.
Dat is in mijn ogen een dwaalleer!
God staat voor al het goede. Zoals bewustzijn, liefde, wijsheid, genezing, vrede, geluk,…
Als God ons ware wezen is, dan moet God iets goeds zijn en niet iets destructiefs.
Het destructieve in de wereld komt van het denken. En het denken behoort de wereld toe!
God woont in ons hart of niet.
Je kunt beweren God te zijn. Je kunt geloven dat jij een bent met God maar als dat ook niet blijkt uit jouw wandel dan denk je dat slechts.
Het denken is oneindig in het verzinnen van vluchtwegen voor zichzelf als het zogenaamde ego (de valse god).
De dwaalleer zegt, dat alles OK is. Dat de wereld niet verschillend is van God. Dat alles voorkomt uit God. Et cetera.
De wereld kan enkel van God zijn als we God op de eerste plaats leren kennen als onszelf en niet de wereld op de eerste plaats zien.
Jezus waarschuwde tegen het grote geld. De zucht naar succes en geld. Onder hem was een leerling die de kas beheerde. Want Jezus en zijn groep van discipelen moesten ook leven! Deze leerling verraadde uiteindelijk zijn meester, voor een hand vol zilverstukken. Hij had ook kritiek op zijn rabbi, hij vond dat hij zich anders moest gedragen!…
Jezus bleek niet de succesvolle Messias te zijn, want hij kwam aan het kruis terecht. Maar Jezus leerde: ‘Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen.’ Voor hem was God het ware leven en niet het succes hier op aarde!
Je ziet het steeds meer. Zogenaamde spirituele leraren die voor een bepaald succes staan. En van geld niet vies zijn. En zoekers zijn vaak zielige eenzame mensen van binnen, op zoek naar weer een andere verstrooiing!… Zij zien graag wat ze geloven!

Boeddha had het over het nirvana, het uitblussen van het zelf. Hij zag onwetendheid en verlangen als de oorzaak van het lijden in het leven van mensen.
Hij stimuleerde niet zijn discipelen een te zijn met de wereld, de wereld te omarmen. En gewelddadig en agressief te zijn als dat moest.
Ook Jezus was geen geweldenaar.
Maar geweld word je met de paplepel in gegoten tegenwoordig met o.a. Netflix. En door een, zogenaamde volledig democratisch,  gekozen president ergens, van een of ander land.
Geweld is in. Of dat het nu gaat binnen politiek of Hollywood.  Maar geweld heeft nimmer echt voor blijvende oplossingen gezorgd, want de wereld is nog steeds in conflict.
Geweld hoort bij deze wereld en niet bij Gods koninkrijk.
Er staat ergens een mooie tekst in de Bijbel, een voorspelling: dat eens de mensen hun wapentuig zullen omsmeden tot ploegscharen. Dat wilden ook heel vroeger de nodige Romeinse officieren na hun strijd. Met pensioen gaan, een leuk huisje hebben in het veld en daar werken op het veld in de zon.
Het conflict zit in de mens. Dat conflict kan enkel beëindigt worden als we realiseren wie we werkelijk zijn.

maandag 6 mei 2019

Schepping

Ons denken beïnvloedt ons leven.
Liefde beïnvloedt niet.
Liefde verandert.
Je kunt denken over roken maar stop je dan met roken?
Liefde eist niets maar verandert.
Liefdevolle aandacht is iets anders dan denken over je problemen.
Ons levende hart verandert ons leven, zoals we willen.
Ons denken houdt enkel innerlijke conflicten in leven, wat we niet willen.
Met je denken kun je mensen beïnvloeden maar niet wezenlijk veranderen.
Een leraar zonder liefde is geen leraar.
Ik kan denken dat ik gelijk ben aan God. Maar liefde is gelijk aan God.
Ik wil niemand beïnvloeden, overtuigen. Ik wijs wel graag ergens op!
Liefde zoekt enkel liefde.
Dat wat we schepping noemen, is niet van het denken.
Een gsm is door het denken bedacht. Maar is geen schepping.
Sommige mensen trekken van alles aan door hun liefde.
Genezen mensen door hun liefde.
Doktoren grijpen vaak mis en zeggen niets meer voor iemand te kunnen betekenen. Dan hoor je toch van een genezing. Je hoort dan vaak over liefde, de liefde van God. Mensen die letterlijk niet meer konden horen en/of zien worden dan opeens genezen!
Liefde zelf is het grootste wonder in ons leven!

Waarom je niet het brein bent

Zoekers (b)lijken wel tegenwoordig God over te willen slaan en enkel eenheid met de wereld te willen ervaren. Dat alles een is. Geen ervaring van dualiteit!
Maar dat lijkt op jezelf vol stoppen met snoepgoed alleen maar omdat je je niet lekker voelt.
‘Eenheid met de wereld is vijandschap met God,’ nietwaar?
Toch zie je het steeds meer: ik ben het brein en toch geloof ik in God.
Ook bestaat de dwaalleer uit: dat er geen vrije wil bestaat, dat alles is zoals het is. Geen goed en geen kwaad. En dergelijke!
Het is waar dat de enige wil bij God is: ‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede, ‘ zoals Jezus zei.
Als onderdeel van de wereld heb je ook niets te willen. Alles daar is onderworpen aan alles daar. Ja, dan ben je hebt brein.
Alleen God is niet van deze wereld en overstijgt op die manier ook het brein.
Als je over een wil wil beschikken moet je God leren kennen als jezelf. Dan begrijp je ook dat je niet het brein bent.
Liefde is niet van deze wereld. Liefde staat voor transformatie. Wat niet mogelijk leek blijkt opeens wel mogelijk!
Het denken kan samen werken met liefde maar is nimmer liefde zelf.
We denken onszelf te kennen maar zelfkennis ligt voorbij het bekende.
God is het Onbekende.

God vs wereld?

We onderwerpen alles aan onszelf, dat heet assimilatie, als ik me hier niet vergis.We hebben van God iets gemaakt wat we kunnen beheersen.
Als hij niet de wereld is, kun je hem niet beheersen. Maar de wereld is concreet en zichtbaar en jij vormt als mens er een onderdeel van, nietwaar?
Mensen beheersen hun spieren, hun taal, et cetera.
In deze tijd wordt vooral beweerd dat je het brein bent.
Nu beweren zogenaamde mensen van inzicht dat God de wereld is.
Jij bent in werkelijkheid niet van deze wereld en God wel?
God of de Waarheid is nimmer aan de wereld gelijk geweest.
Zoals Boeddha ook leerde: Als God de schepper van de wereld is, dan is hij tevens eraan onderworpen.
Ik Ben is geen bepaalde materie of energie. Bevat geen tijd. Kent geen verandering, begin of eind.
Ik Ben is geen object, zoals de wereld dat wel is.
Maar zoals het gat in de donut niet los gezien kan worden van de donut, kan God niet los worden gezien van de wereld. Maar als ik een donut eet, verdwijnt dat het gat?
De Wereld komt en gaat, kun je dat zeggen van God?
Advaita is een verwijzing naar Tat tvam asi. Jij bent Dat. De golf is de zee. Jij en God zijn niet-twee. Probeer dat eens echt te begrijpen en je bent voorgoed verlost van de wereld, zoals het gat in de donut. Anders denk je het deeg te zijn.
Omdat God niet de wereld is, is er ook geen sprake van afgescheidenheid of hetzelfde zijn. God is niet de andere kant van de wereld of er onderdeel van.
God is geen ding en dat is de wereld wel.
Jij bent geen ding. Dat heet zelfkennis!

Welkom in Satsang op Facebook

In diepe slaap?

In de diepe slaap is er geen bewust zijn van de zintuigen: je hoort niet langer bewust, je ziet niet langer bewust, je ruikt niet langer bewust,... Maar Ik Ben gaat niet over het bewust zijn van de zintuigen! Ik Ben is geen vorm van mindfulness. Ik Ben gaat over Ik Ben. En het ervaren van Ik Ben ben je altijd direct zelf. Wanneer mis jij jeZelf? Waarin en waardoor?... Toch enkel als je denkt het brein, het lichaam te zijn? Als je denkt je gedachten en gevoelens te zijn?

zondag 5 mei 2019

Advaita


Gaat niet over succes of je bodymind.
Gaat niet over een zijn met de wereld.
Gaat niet over wetenschap en psychologie.
Gaat niet over zelfvervulling en doen waar je zin in hebt.
Maar gaat over de kern van je wezen als mens.
Gaat over bewustzijn.
Gaat niet over iemand maar over het onpersoonlijke.
Gaat over vrij zijn zonder moeite.
Gaat niet over een bepaalde weg maar over inzicht, zelfkennis hier en nu.
Advaita gaat niet over wat je ziet.
Advaita gaat niet over het object.
Ik Ben dat ben je simpelweg al.
Maar twijfel doet je onderworpen zijn aan de illusie van de bodymind, iemand of iets zijn.
Onwetendheid doet je denken, geloven dat Ik Ben in het verlengde ligt van het brein!
Je hebt een brein en bent bewustzijn.
Advaita gaat niet over India en traditie maar over verlichting, zelfrealisatie.
Ik Ben is geen onderdeel van het probleem dat wereld heet.
Ik Ben versterkt niet je lijden.
Ik Ben staat voor verlossing!
Advaita is een verwijzing naar Tat Tvam Asi.
Je kunt niet naar jezelf wijzen. Je kunt enkel jezelf zijn en dat ben je al in wezen.
Ik Ben die Ik Ben.
God is niet van deze wereld.
God is niet de schepper van deze wereld.
God is niet in conflict met deze wereld.
In God is geen verzet en in liefde is alles een maar niet omdat God de wereld – ook – is!
Zoals de aarde niets is zonder de zon, is ons leven niets zonder Ik Ben.

‘Gij zijt de Allerhoogste Brahman, het Eeuwige Tehuis, het Heiligste der Heiligen, het Eeuwige Goddelijke Zelf (Purusha), de Oorspronkelijke God, de Ongeborene en de Alomtegenwoordige.’
 – Bhagavad Gita 10:12.

Wat Betekent Zelfrealisatie…

…Zonder Liefde?
Boeddha leerde het ook al: Wees vriendelijk naar alle levende wezens!
‘Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.
Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.’ – 1 Korintiërs 13 (BGT).
‘Alles wat persoonlijk is, vertoont zich als object, als ding, in het bewuste, en het bewuste is zelf dus onpersoonlijk. Niet onpersoonlijk in de betekenis van kil of onverschillig, want het bewuste is juist de liefde en warmte zelf.’- Wolter Keers

zaterdag 4 mei 2019

Mind en body

Denken en lichaam.
Je zintuigen overvallen jou!
Je denken neemt bezit van jou!
De ene keer gil je het uit van onderworpenheid aan deze wereld!
De andere keer gil je het uit van plezier en vrijheid blijheid!
Maar nooit is er dat Antwoord, die volmaakte innerlijke rust.
Nimmer ontdek je dat wat vrij is van denken en lichaam.
Je zoekt je vrijheid binnen denken en/of lichaam.
Je gelooft dat je bestaan onderworpen is aan denken en/of lichaam.
Dat Ik Ben een vrucht is van deze wereld.
Je hebt nimmer rechtstreeks gezien, gerealiseerd, dat Ik Ben, jouw aanwezig zijn, nergens aan onderworpen is. Dat JIJ vrij bent!
Door je onwetendheid ga je mee met denken en lichaam. Nimmer durf je, heb je de moed 100% nee te zeggen!… Neti, neti!
Nimmer kom je uit bij jeZelf. Dat wat je al bent. Dat wat al vrij is.
Hieraan zit niets mystieks, het is een ontwaken. Ik ben die ik ben.

Ik Ben - videogesprek


Over Ik Ben

Is veel gezegd en geschreven.
Sommige mensen verstaan hun persoonlijk en plaatselijk bewustzijn eronder maar deze is altijd beperkt.
Het persoonlijk en plaatselijk bewustzijn is niet meer dan de film op het filmdoek maar niet het filmdoek zelf.
Zo beleeft ieder zijn eigen film: horror, thriller, romantiek, docu, et cetera!
Ik Ben gaat niet over emoties en is ook niet aan tijd en plaats gebonden.
Ik Ben verwijst simpelweg naar Ik Ben.
Ik Ben is niet van deze wereld.
DAT staat voor vrijheid!

maandag 29 april 2019

Dwaalleer

De grote vergissing bij de nodige (onder)zoekers naar non-dualiteit is, dat bij de gedachte: Bewustzijn omvat alles, dan wordt gedacht: dus bewustzijn is ook de wereld.
Omvatten kan ook betekenen:
In bewustzijn manifesteert alles.
En als bewustzijn alles is?
Dan kan je dat ook uitleggen met:
Dat de rest, de wereld, relatief is. Dan bewustzijn nummer een is!
En dat zonder bewustzijn niets bestaat?: simpelweg omdat er dan geen kennendheid is.
Zonder jou geen ervaring.
En dat wat JIJ bent, is DAT en dat is geen ervaring.
Met andere woorden:
Bewustzijn is wel in de wereld maar niet van de wereld.
De wereld behoort zichzelf toe. Zoals een film ook niet het filmdoek is. En het filmdoek ook niet de film is, al lijken ze niet van elkaar te (onder)scheiden!
Het is een volkomen dwaalleer: dat alles een is. Dat alles hetzelfde is.

Maatstaf

Wie of wat bepaalt in hemelsnaam dat iemand een advaita-leraar is?
Er zijn mensen die zichzelf helemaal niet zo zien, maar komen toch op de, een advaita-lijst.
Als je een aanbeveling zoekt bij andere leraren krijg je vervolgens te horen:
– Kom maar naar mij toe, ik ken je namelijk niet!
– Kom maar naar een retraite van me!
– Sorry, je bent vast oprecht maar dat is niet voldoende!
– Ik ga niemand beoordelen!
– Als de tijd daar is komen de mensen vanzelf!
-…
Er zijn namelijk mensen die je wel kennen of de moeite nemen onderzoek te doen, via YouTube.
Zij komen dan wel met een aanbeveling!
Dit alles overkwam mij onlangs!
Moet ik 5 uur in een trein zitten, omdat iemand mij eerst face-to-face wil zien?…
Ikzelf ben graag transparant maar zal hier geen namen noemen, met wie ik correspondeerde.
Het viel me op dat de meesten echt moeite namen om goed (uitvoerig) te reageren! Dat vond ik fijn!…

Ben ik een advaita-leraar in mijn eigen ogen?
Advaita heb ik ook op mijn programma zitten, zogezegd. Maar ook Jiddu Krishnamurti en Jezus!
Ik houd ook enorm veel van de Boeddha, een ontwaakt mens van zo’n vijfentwintighonderd jaar geleden.
Alexander Smit kende ik persoonlijk maar was geen leerling van hem.
De leringen van Sri Ramakrishna en Sri Ramana Maharshi over bhakti- en jnana-yoga kan ik pruimen!
Advaita is een verwijzing naar Tat Tvam Asi:  dat jij God bent.
Ook Jezus zei dat van zichzelf: Wie mij heeft gezien, heeft God gezien!… Ik en God zijn een.
Zal ik straks komen te staan op die ‘pretentieuze’-lijst?
Zal het tijdschrift Inzicht dan wel opeens artikelen van mij gaan publiceren?…
Het zal me namelijk allemaal een worst zijn. Ik ben niemand.
Maar… waarom dan al die moeite? Heel simpel… zoals mijn meester zegt: Je ontsteekt geen licht om deze dan vervolgens te verbergen!
Ook behoor je niet bang te zijn voor confrontatie: noch met publiek en/of andere leraren….
Binnen bijvoorbeeld de zen-traditie is of was het heel normaal, dat leraren of ontwaakten elkaar opzochten! Volgens mij deed Alexander Smit dat ook!…
Misschien neem ik nog de moeite helemaal naar de andere kant van Nederland te gaan. Ik heb t.z.t. andere leraren persoonlijk ontmoet. En deze maand staat ook zo’n – vriendschappelijke – ontmoeting in mijn agenda!…
Goed, het is waar dat iedereen zichzelf graag verlicht ziet en als leraar zich dan presenteert maar geloof mij… dat pad is zwaar, gaat niet over rozen! Dus, in mijn ogen laat ‘de ware’ maar opstaan en blijven staan!…
(PS Mocht je eens je verhaal terug willen zien over non-dualiteit op een blog, bezoek dan eens deze: https://deboeddhaclub.wordpress.com/)

woensdag 24 april 2019

Gratis e-book Ik Ben die Ik Ben

Voorwoord
Vaak is mij gevraagd meer over mijn spirituele achtergrond te schrijven, zeg maar: een soort van spirituele autobiografie. Ik ben nooit verder gekomen dan een soort van inleiding maar… hier vind je nu toch een behoorlijk en uitgebreid overzicht. Ik begrijp dat men niet zomaar mijn levenslessen vaak wil accepteren, net of dat men toch een behoefte heeft aan een of andere autoriteit. Maar het is waar… als ik iemands levensfilosofie bestudeerde verlangde ik ook graag vooraf naar een geestelijke, diepere ervaringsachtergrond van die schrijver! In dit boek vind je beiden. Mijn ‘geloofspapieren’ en mijn ‘levensfilosofie’!
Namaste!”


zondag 21 april 2019

Gesprek over boek Zelfrealisatie


Verlichting niets dan ijdelheid?

Mensen, anderen afzeiken dat ze zichzelf niet verlicht mogen noemen, vind ik ook een vorm van zelfingenomenheid. Want jij zegt dat allemaal te weten. En wie zegt te weten, weet dus weer niet, toch?!…
Ook mensen die opscheppen over een ervaring van non-dualiteit, zijn in mijn ogen zelfingenomen. Want zo’n ervaring komt en GAAT!…
Zelfkennis zelf is beslist niet ijdel.
Het zegt niets anders dan dat je je eigen geilheid, haat, liefde, boosheid, jaloezie,… in vrijheid bewust bent. Je bent mens en toch weer niet.
Keuzeloos gewaarzijn bevat op geen enkele manier een of andere vorm van zelfingenomenheid, in mijn ogen!
Keuzeloos gewaarzijn gaat niet over een of ander supermens.
In gewaarzijn ben je gewoon eerlijk.
Eerlijk over al je menselijkheid als mens.
En eerlijk over DAT wat je werkelijk bent.
Tat Tvam Asi.

zaterdag 20 april 2019

Boek over Zelfrealisatie

Een boek (paperback van 110 pagina’s) over non-dualiteit:
Is de wereld slechts een illusie? Een van de leukste voorbeelden vind ik, die van die slang. Je loopt in het donker in het bos en opeens denk je, geloof je, een slang te zien. Maar… het is helemaal geen slang maar een stuk touw. Zo ziet men de wereld aan als werkelijkheid, als echt. Maar… de wereld is een illusie, helemaal niet wat je denkt! Dat wat echt is, ben jezelf. DAT wat tijdloos IS.
Prijs: €7,95 (excl. BTW)ISBN 9780244478582
Koop hier 

donderdag 11 april 2019

De Vlam van Smart

Het leven is lijden. 
Als bodymind ondervind je lijden.
Zeg je dat dat wel meevalt, doe dan het volgende:
Zoek geen verstrooiing meer.
Basis: net genoeg eten en drinken, net genoeg slaap,  net genoeg… Puur die dingen om dagelijks te overleven.
Geen extraatjes: geen teevee, geen Facebook e.d., geen porno, geen vlees eten, geen drugs, geen alcohol, geen snoep, geen koffie, geen onnodige spullen kopen, geen boeken lezen, geen muziek, geen… Helemaal niets wat feitelijk niet hoeft, om te overleven.
Probeer dit maar eens voor een tijdje, al zou het maar voor 48 uur wezen.
Je komt er dan vrij gauw achter hoeveel verstrooiing je nodig hebt om een beetje normaal de dag door te komen, met jezelf!
Je wordt dan enorm met jezelf geconfronteerd. Je gaat eindelijk voelen wat je voelt, zien wat je ziet. Horen wat je hoort.
In de trein zal je dan mogelijk alleen nog naar buiten kijken. Geen snack. Geen muziek in je oren. Geen sociaal media. Geen leesboek. Hoogstens verplicht huiswerk. Misschien een gesprek met een medereiziger.
Als je dit echt eens hebt gedaan, dan weet je hoe makkelijk we het onszelf graag maken! Omdat het leven anders best wel saai, oppervlakkig en pijnlijk aan ons kan overkomen en dat willen we niet!
De vlam van smart, is ik ben.
Smart behoort het leven toe.
En er brandt een eeuwige vlam.
Deze vlam blijft onaangetast.

Therapie versus radicaal inzicht?

Ik geloof oprecht dat wanneer je echt God hebt gerealiseerd, dat je dan echt begrepen hebt, dat Dat het antwoord is voor onze geestelijke armoede, nietwaar?
Het is niet ‘en en’.
Je hebt geen twee waarheden, maar enkel de Waarheid.
Jezus zei het ook nadrukkelijk: Je kunt niet geld dienen en God. Was hij dan tegen geld? Nee, zijn inner circle had zelfs een kas, bijgehouden door Judas. Tja! Dat gaf ook uiteindelijk een conflict tussen Judas en Jezus!…
Geld hebben, is nog niet dan zo dat jij eraan vastzit.
Als Gautama de Boeddha wordt, heeft hij daarvoor eerst zijn zekerheden losgelaten.
Zijn passie voor de Waarheid was nummer een, nietwaar?
Als het antwoord God is of de Waarheid – geef het een naam – en jij hebt deze gerealiseerd, verwerkelijkt, gezien,… Als jij het zuivere water hebt gedronken, wat zal jij dan de ander te drinken gaan geven?
Ben ik tegen therapieën, methodes,… die de mens in ernstige geestelijke nood best wel een handje zouden kunnen helpen? Nee!… Maar eerste hulp bij ongelukken is toch iets anders dan een grote operatie verrichten.
Iemand met een ernstige hart afwijking, ga je dan geen lapmiddelen voorschrijven, lijkt me!…
Ja, Jezus verrichtte genezingen en hielp de armen. Maar daar ging het hem beslist niet om! Hij zei immers ook: ‘Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen.’… En in het vijfde evangelie staat: ‘Wie alles kent behalve zichzelf, mist alles.’
Jiddu Krishnamurti beoefende yoga, maar niet voor zijn geest maar om zijn lichaam soepel te houden. Hij bood zelf geen geestelijke methodes aan!
Mensen die niet klaar zijn voor de radicale boodschap en toch om aandacht vragen, moeten dan niet ‘en en’ willen. En naar een leraar gaan en naar een geestelijk therapeut. Geef gewoon toe, dat je nog graag normale menselijke aandacht wil in de vorm van een bepaalde methode!… Houd je dan ook strikt aan deze hulpverlener! Zodat je dat dan zo snel mogelijk achter je kan laten!
Zoek geen leraar op als je er nog niet echt klaar voor bent, anders is het niet meer dan een nieuwe egotrip van jou, lijkt me.
God bidden om een nieuwe Ferrari is niet hetzelfde als God zelf echt willen leren kennen.
Naar een leraar gaan en verwachten dat hij/zij het wel zal doen voor jou, is beslist een grote vergissing, in mijn ogen. Een leraar is geen een of andere therapeut. Hij is er voor de Waarheid.
(Ik houd 14 april, weer een bijeenkomst bij mijn thuis: https://rozenhart.blog/agenda/)

Hokjes geest

Ben jij een non-dualist?
Het feit is wanneer je altijd eenheid ervaart, dat je dat dan niet meer zal ervaren.
Net als mensen die altijd dualiteit ervaren.
Als alles wit is, hoe weet je dat dan nog langer?
De ervaring van dualiteit en non-dualiteit bestaan in elkaars schaduw.
Een ervaring van dualiteit vertegenwoordigt pijn, afgescheidenheid, nietwaar?Een ervaring van non-dualiteit vertegenwoordigt ontspanning, eenheid.
Sommige mensen zoeken drugs en alcohol op, om hun pijn zoveel mogelijk te vergeten.
Er zijn ook mensen die vluchten in zazen.
Je kunt overal in vluchten. Je afleiding zoeken. Netflix is daarom ook heel populair.
Verdriet, pijn, angst,… maar ook genegenheid, warmte, verliefdheid,… vragen om jouw aandacht. Vragen geen conclusie maar aandacht.
Een ervaring van non-dualiteit als reactie op enorme stress,… Is een verademing. Maar je losmaken uit de greep van een wurgslang ook!…
In alle gevallen ben jij.
Kun je jezelf in een hokje plaatsen?
Ik ben dualiteit.
Ik ben non-dualiteit.
Ik Ben.
En daarvoor hoef je niets te doen of te laten.
Als ik ben simpelweg het belangrijkste is, omdat jij dat nu eenmaal bent, ik ben. Welke ervaring kan daar dan nog tegenop?
…Moet jij altijd plezier zoeken?
…Wil je altijd serieus genomen worden?
…Wil je altijd nuttig zijn?
…Wil je enkel vrijheid ervaren?

Wat nu als geen een ervaring meer echt belangrijk was?
‘Ik ben die ik ben.’
Alles komt en verdwijnt in jou.
Vergeet dat nimmer.

Krishna en Shiva

Shiva is het gezicht van advaita.
Shiva staat voor vernietiging.
Je kunt niet zeggen wat Dat is. Maar je kunt wel dat wegnemen wat Dat niet is. Neti neti.
Krishna staat voor aanbidding. Devotie. Bhakti.
Je geeft je over aan Hem.
Je hoeft niets te vernietigen.
God aanbidden als een persoon en niet als een abstracte waarheid.
‘Arjuna:
Mijn Heer! Wie zijn de besten onder uw toegewijden? Zijn het degenen die U trachten te kennen als een persoonlijk God of degenen die U als Onpersoonlijk en Onverwoestbaar aanbidden?
Shri Krishna:
Diegenen die hun geest vast op Mij gevestigd hebben, die Mij altijd eren met onwankelbaar geloof en concentratie; dat zijn de allerbesten.’- Bhagavad Gita 12:1-2.
Het gevaar is bij advaita, dat je alleen maar in je hoofd gaat zitten, alles mentaal wil benaderen.
Het gevaar bij bhakti is dat je je gezonde verstand niet meer wil gebruiken.
Nog niet heel lang geleden in 2013, bezocht ik in de maand van Shiva, India. Ik heb veel Shiva heiligdommen toen moge bezoeken.
Mijn weg is met Jezus geweest en nog erken ik hem als mijn geliefde leraar. Maar ik heb ook daarvan de beperkingen moge ondervinden. Hecht je nergens aan. Aan niets en niemand. Zonder daarbij het kind met het badwater weg te gooien!
Breng bhakti en jnana in balans.

Bhakti versus jnana?

Je kunt van God houden en hem zijn toegewijd: bhakti.
Je kunt God willen leren kennen, de Waarheid willen realiseren: jnana.
Je kunt alles in het leven heel mentaal, verstandelijk proberen te benaderen. Misschien ben je mogelijk bang om controle te verliezen. Je zult weinig of niets hebben met spirituele leraren die van hun discipelen een zekere verering verwachten.
Het kan zijn, dat jij helemaal niet God wil leren begrijpen maar enkel ervaren, dichtbij hem zijn. Dat kennis van hem helemaal niet jouw doel is. In ieder geval niet het hoofddoel. Je hebt geen moeite om devoot te zijn. Zelfs geen moeite om de leraar als God zelf te zien.
Als je kijkt naar verhalen van mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad, dat sta je versteld van hun devotie! De meeste nuchtere… de volkomen atheïst… de wetenschapper…. de zondaar… e.d. voelen zich plotseling geheel heel persoonlijk aangeraakt en aangetrokken door een licht, dat volgens hen ook liefde is!
Hieruit spreekt dan ook duidelijk bhakti! Maar kan bhakti zonder de kennis van God? Leert men niet juist, ook bij een BDE meer over God?… Eerst had je geen kennis, inzicht van hem.
En kan inzicht zonder devotie. Kun je alleen goed functioneren door kennis, inzicht? Houd je immers ook niet van de natuur? Naast dat je er misschien alles van wil weten.
Wil je naast liefde voor je kinderen ook niet ze echt kennen?
Volgens mij gaat het bij volledige zelfkennis om jnana en bhakti.
Ik heb geen moeite met mensen die zeggen te geloven in een persoonlijke God.
Ik heb ook geen moeite met mensen die puur door inzicht tot zichzelf willen komen.
Maar ik heb wel moeite met eenzijdigheid en fanatisme.

woensdag 10 april 2019

De Mens van Inzicht

Als jij denkt dat je onderdeel uitmaakt van al je gedachten, gevoelens en fysieke sensaties, dan is jouw ‘ik’ sterfelijk, nietwaar?
Beperkt tot dat wat je waarneemt.
Maar… is dat een feit of slechts een illusie?
Je kunt immers zoveel denken, nietwaar?
Laat staan, dat ‘ik’ in werkelijkheid geen onderdeel vormt van… In werkelijkheid nergens aan onderworpen is.
Velen geloven dat bewustzijn het product is van het brein. Dus geen zelfstandig bestaan heeft.
Ik erken dat denken en brein wel degelijk een zijn maar bewustzijn zelf gaat verder dan het denken, voelen en het brein!
Je bent geen brein maar hebt een brein.
Je hebt geen bewustzijn maar bent bewustzijn.
‘Ik’ is meer dan denken,…
Bewustzijn is als een kosmische oneindige spiegel.
Het weerspiegelt alles zoals het is: ‘jouw’ haat, jouw jaloezie, jouw passie, jouw verdriet,… ‘Jouw’ pijn, jouw behoeftes,… Deze spiegel verzet zich tegen niets maar hecht zich ook aan niets.
In werkelijkheid ben jij vrij van alles. Wel in de wereld maar er niet van!
Goed, dit kan een geloof zijn, een nieuw idee, een ander concept!… Maar dat is hier niet de bedoeling van mijn schrijven. Nee, je kunt dit volledig realiseren. Direct zien. Feitelijk, dat ‘ik’ nergens deel van uitmaakt. Zonder op die manier een centrum te vormen, een centrum van conflict: Ik en de wereld!
Dat wat je werkelijk bent, is niet in conflict met dat wat waargenomen wordt. Er is geen ego (denken verzet zich ergens tegen of hecht zich ergens aan). De geest die denkt zelf het ‘ik’ te zijn, is het valse ik, het zogenaamde ego. Dat wat je werkelijk bent, denkt niet, heeft geen zelfbeeld.
Als het ‘ik’ gerealiseerd is, dan is er direct inzicht. De geest leeft dan niet langer in de illusie door het denken. De geest is gericht op feiten. En het is een feit, dat jij reeds vrij bent.
De mens van inzicht, is de mens van zelfkennis. Dat’s alles.

Asociaal

Niet de andere bewust willen zijn.
Bijvoorbeeld, je zit in de trein luidruchtig te bellen en je denkt helemaal niet aan de andere reizigers. Je doet net of dat je thuis alleen zit te bellen. Volgens mij is dit een vorm van dualiteit!
Zo kun je ook kijken naar het dierenleed in de wereld. Het enkel je eigen behoeftes bewust willen zijn en niet zien dat aan een stukje vlees wel degelijk leed van een ander levend wezen verbonden kan zijn.
Goed, komen we dan hier weer uit bij nog meer leefregels?
Liever niet. Gewoon leren zien dat je niet alleen hier leeft op deze aardbol. Dat is simpelweg ook gewoon een feit, nietwaar?

Bijeenkomst 14 april


Samenkomst in Waarheid
Huisbijeenkomst 14 april zondagmiddag
14:00 - 16:00 uur te Bloemendaal.
Toegang gratis - vrijwillige bijdrage!


Je kunt niet vinden wat je werkelijk bent.
Je kunt het ook niet verliezen. Maar wel realiseren, dat wat je bent!


dinsdag 9 april 2019

Shit Boeddha!?…

Door de Boeddha ben ik gaan zoeken naar verlichting. Naast werk, een gezin, hobby’s, gezondheid,… moet je dan ook nog eens jezelf kennen, wat een ramp!
En als je eenmaal geroken hebt aan ‘de verlichting’ dan blijf je zoeken, poetsen, schaven,… en dergelijke.
Het lijkt wel op een echte goudkoorts. Iemand zegt dat ie ergens, daar, iets heeft gevonden en met ze allen verwaarlozen we dan ons gezin, werk, gezondheid,… en dergelijke om iets ook te zien van dat goud, wat ons rijk moet maken!…
Niet meer geloven, zit er dan niet meer in!
Je bent aangestoken!
Natuurlijk raken mensen teleurgesteld, omdat de vondst uitblijft of enorm tegenvalt.
Je kunt natuurlijk van je geloof afvallen. En daarentegen weer volop gaan geloven in werk, gezin en geld.
Maar de diehards zullen nimmer opgeven!
Maar als niemand ooit was begonnen over die verlichting, was jij er dan wel aan begonnen? Als niemand het wiel had uitgevonden, had jij het dan wel gedaan?…
Roept het leven niet op tot vragen, als waarom en wie ben ik?

We zijn allemaal zonen en dochters van het bestaan dat leven heet.
We kunnen verdrinken in het moeras en eruit weten te klauteren, alleen en met ze allen.
Het is in mijn ogen goed om elkaar te blijven herinneren waar het werkelijk omgaat hier in dit leven.
Ja, o.a. de Boeddha blijft me eraan herinneren of ik het wil of niet.
Het moment van de grote vraag, is niet meer terug te draaien.
Bij het leven behoort dan ook zelfkennis.
Bedankt Boeddha!