zaterdag 23 maart 2019

Verlicht of niet?

Een belachelijke vraag. Zie je toch niet in de krant en bij de NOS?! Heeft de regering het over verlichting, radicale zelfkennis? Vraagt het uitzendburo je CV met verlichting erop?…JKrishnamurti vond het een misleidend woord, als ik me juist herinner. Ja, het woord verlichting roept van alles op.Ik gebruik ook graag het woord zelfrealisatie.Niet langer onwetend over wie of wat je werkelijk bent.DAT wat je werkelijk bent, is geheel aan het licht gebracht.Je zou verlichting ook kunnen vervangen door het woord zelfkennis, alleen… dat kan weer een verwijzing zijn naar psychologie.Godrealisatie vind ik dan misschien het duidelijkst. Je hebt dan God leren kennen als jezelf en gaat Advaita daar niet om?‘Tat tvam asi.’…Er wordt heel divers gedacht over wat verlichting nu wel of niet allemaal is. Er worden vele boeken over geschreven, vanuit het boeddhisme, advaita, zen, Scientology, christendom,… Je hebt zelfs cursussen, bijeenkomsten, workshops,… in de richting van wat verlichting is, hoe je dat kan worden: verlicht.Ook wordt meditatie veelvuldig geassocieerd met verlicht worden.Er zijn mensen die liever gewoon bepaalde drugs gebruiken, om zeg maar verlicht te zijn!…Aan de oppervlakte lijkt de maatschappij niet met verlichting bezig te zijn maar wie wil er niet gelukkig zijn?Ben jij verlicht en als je het bent namens jezelf kun je dat dan ook uitleggen, duidelijk maken aan een buitenstaander?Toen de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden het licht zag, verlicht werd praatte hij er gewoon over. Niet iedereen geloofde daarin, dat hij het was. Maar dat weerhield Boeddha er niet van om zijn ding te doen!… Toch… wilde hij er eerst niet overpraten! Hij zei bij zichzelf: niemand zal mij kunnen begrijpen, niemand zal er echt voor openstaan!… Maar de hemel herinnerde hem eraan, dat ie in het verleden samen had gezocht, naar de Waarheid, met wat andere zoekers in het woud en deze zocht hij dan ook op!…Jezus sprak gewoon mensen rechtstreeks aan en zijn wonderen zorgden ervoor dat ie veel aandacht kreeg! Dat is trouwens nog steeds zo, als jij een wonder verricht dan ben je van aandacht van anderen gegarandeerd.In India vinden ze dat minder, als een leraar op die manier leerlingen aantrekt…Tegenwoordig vooral hier in het Westen, zie je charmante vrouwen het woord voeren over verlichting!… Ook dat schijnt te werken.Goed, verlicht of niet?Bij zen geven ze geen onaardig advies: ‘Kleine twijfel, kleine verlichting. Grote twijfel, grote verlichting.’

vrijdag 22 maart 2019

De Stelling

‘Het non-dualisme verwijst naar het Ene, de bron waarvan en waaruit alle waarneembare vormen ontspruiten. “Iets” wat voortkomt uit het Ene kan nooit iets anders zijn dan dát waar het uit voortgekomen is, het Ene. Het vormeloze en de vorm kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Daarom is het één geheel en kan het nooit tweevoudig of duaal zijn.’ – Is dit de stelling van alle ‘advaitisten’? – De bovenstaande aangehaalde tekst komt van Joanika (https://joanika.nl/wat-is-advaita/).
Vroeger dacht men nog dat alles uit God kwam, de schepper van alles. Maar Boeddha twijfelde daar in zijn tijd al aan. Als er een universele God is, onafhankelijk wezen, is hij niet de schepper van de wereld. Want dan zou hij eenvoudig onderdeel zijn van diezelfde wereld, onderworpen aan zijn eigen wetten!
De boeddhisten verwerpen niet zozeer het geloof in een God maar God als schepper!
Met de evolutietheorie van Charles Darwin is er veel veranderd binnen ons denken wat de wording van mens, dier en plant betreft. We zijn als ‘schepsels’ een hele lange weg gegaan!
Dat wat je werkelijk bent, valt niet onder de wereld van verschijnselen, deze verschijnselen bevatten het element tijd, verandering, proces,…
DAT bestond altijd al. Net als de wereld in principe. Vormen komen en gaan maar in wezen was de wereld altijd al aanwezig, zonder begin en eind. Planeten komen en gaan en dergelijke. Alles wat gekomen is zal ook weer verdwijnen. Klei in al haar oneindige vormen heeft zelf geen begin gehad. Want hoe ontstaat uit absoluut niets iets? Elk proces is en blijft een proces.
Als je gelooft in een schepper, geloof je ook dat alles op die manier een is maar ik zeg je: God is niet van de wereld.
Geest en materie hebben elkaar altijd beïnvloed, op die manier is er sprake van ‘schepping’.
Maar dat wat God is, is geen bepaalde geest. Zoals de zon niet de maan en de aarde is maar toch zijn licht daar laat schijnen.De wereld volgt eigen wetten, materie beïnvloedt materie. Maar staat ook onder de invloed van de geest. Denk maar aan het placebo-effect. De geest kan wel degelijk materie beïnvloeden.Ook deze geest heeft in werkelijkheid geen begin en eind gehad maar is wel aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld: een mens denkt nimmer hetzelfde. Heeft mogelijk tussen de 60.000 en 70.000 gedachten per dag! De geest is oneindig en tevens beperkt tot zichzelf. Je kunt oneindig denken over van alles en oneindig kennis verzamelen maar het is nimmer genoeg en daarom beperkt!
Vroeger kon men niet teruggaan in de tijd. Zag men enkel het eind resultaat: de mens, dier en plant. Maar door fossielen kon men een weg terugvinden in de tijd. En ontdekten men de afwezigheid van een schepper!
Toch verwierp Darwin niet in het geheel God, hij wist niet dat ie nu wel of niet bestond. Net als de Boeddha maakte hij er verder blijkbaar geen punt van. Hij richtte zich op wat hij zag in de natuur en zijn onderzoek besloeg vele jaren en vele reizen. Zijn theorie is dan ook niet toevallig enkel een bepaalde theorie maar is wetenschappelijk onderbouwd.
De oude filosofen van non-dualiteit geloofden dan mogelijk ook allen in een schepper en zijn schepping. En dat daarom alles een is!
Ik zeg ook dat alles een is, op wereldniveau, ja alles is immers energie. Maar energie is niet zonder tijd. En God wel!
Juist ja: Ik Ben is niet van deze wereld. Maar er wel in. De wereld heeft er geen invloed op! De bodymind, bestaat uit geest-en-materie. Als Ik Ben gerealiseerd wordt als waarheid, heb je Gezien dat je niet het denken en het lichaam bent. En dat is absolute vrijheid!

donderdag 21 maart 2019

Is het intellect geen emotie…?

…slechts een uiting van ons emotionele leven?
Ik zou zeggen van wel, omdat je altijd weer in het intellect de weerslag ziet van hoe we ons diep van binnen voelen als mens.
De vraag is dan ook verder, kan je wel normaal denken als je emotioneel verstoord bent?
Als je bang voor je eigen emoties  bent, hoe zit het dan met jouw denken? Misschien heb je problemen met angst of woede of haat of genegenheid of… Probeer je dan niet dat met je denken te camoufleren, te maskeren? Mooi praten maar ondertussen!...
Zelfkennis kan volgens mij niet zonder een gezond emotioneel leven.
Toch kan je geestelijk ziek zijn en een glimp van God opvangen maar dat is dan het begin van jouw volledige genezing! Zoals een bloem groeit naar het licht.
God is liefde en liefde is sterker dan welke emotie ook, dus ook sterker dan ons intellect.
Toch zal het intellect er alles aan blijven doen, om zich te verzetten naar God als antwoord zelf. Als er een ego bestaat, gaat het schuil in ons denken.
Mensen met een groot ego hebben volgens mij dan ook grote emotionele problemen. Zitten vast in een bepaalde emotie.
Liefde zorgt voor licht en inzicht in ons leven. Weet dat liefde goddelijk is, niet van deze wereld.

Direct inzicht


woensdag 20 maart 2019

IK BEN

Is geen een of andere keuze.
Het is onderkennen wat is, zoals het is.
Dat er zonder jou niets bestaat.
Dat ‘jou’ kun je op jezelf betrekken als persoon, individu. Maar daar gaat het juist hier niet over.
Zonder bewustzijn geen werkelijkheid.
Dan beginnen velen weer te verwijzen naar dat we het brein zijn.
Maar je hebt een brein en bent – oneindig – bewustzijn.
In de oneindigheid van het bestaan is er ervaring.
Ervaringen komen en gaan.
De schepping heeft zijn bestaan in jou. Zonder jou valt er niets te ervaren.
De ‘kosmische’ – oneindige - spiegel ben jij.
Ik en mijn ervaring, duidt op de persoon, het brein, het denken.
De werkelijkheid is, dat dat alles verschijnt in niets.
Het brein en het denken zijn slechts onderdeel van wat gezien wordt. En dat alles verschijnt in de kosmische spiegel. Ik Ben is deze spiegel. En deze spiegel is geen bepaald ik, persoon maar het Grote Niets. Dat wat de oergrond van alles is en dat ben jij.
De zogenaamde sensatie van ‘ik ben’ is ik ben zelf.
Je kunt nadenken over ‘ik ben’ maar dat is nimmer ik ben zelf.
Zonder ‘mij’ geen bestaan.
En jouw ‘mij’ en mijn ‘mij’ zijn niet verschillend. Wel het denken en het brein. Er is enkel Ik Ben als de ultieme werkelijkheid. Niet de wereld maar ik ben is het absolute.
Zolang als we denken de wereld te zijn, is ik ben niet gerealiseerd als niet van deze wereld.
Ik ben, is gelijk aan God.

Verdriet

Iets wat we toch allemaal met elkaar delen, hier als mens op aarde?!
Verdriet door scheiding, verdriet door ziekte, verdriet door het plotselinge verlies van een dierbare, verdriet door ruzie, verdriet door pesten, verdriet door ontslag, verdriet door…
Niets menselijks is ons vreemd. De kortste zin de Bijbel is: ‘Jezus weende.’
Aan Alexander Smit werd eens gevraagd hoe het zat met verlies en verdriet: hij zei, dat het na een jaar dan wel welletjes moest zijn!
Jaren geleden werd iemands zoon (/broer/man) vermoord. Ik zag toen zoveel leed. Ik wist niet dat een mens zo kon leiden onder zulk verlies!…
Verdriet kan heel diep snijden in onze ziel.Maar het ruimt ook op, als we verdriet echt haar werk in ons laten doen. Maar een moment van zelfmedelijden kan daar een einde aan maken. Dan wordt verdriet, lijden, mee-lijden, zogezegd. Verdriet is dan niet langer iets wat we ervaren maar een ervaring: ik en mijn verdriet.Toen Jiddu Krishnamurti geheel onverwachts zijn geliefde jongere broer verloor, huilde hij een week lang!… Toen zei K, dat hij en zijn broer een waren geworden.Je kunt ook verdrietig zijn om een gemiste kans. Enzovoorts.Verdriet is een zeer belangrijke emotie. Geen emotie om uit te buiten maar simpelweg echt te onderkennen in onszelf als mens.Misschien ben je wel boos, omdat je verdrietig ergens over bent. Maar zie je dat niet bij jezelf.Heel veel mensen hier in de wereld zijn boos.Misschien is een potje huilen dan beter dan een potje vechten, nietwaar?
ik zeg niet dat JIJ je emoties bent. Maar het ontkennen van emoties in je leven als mens heeft geen waarde.
Jij bent meer dan je gevoelens van pijn, verdriet, afgunst, haat, angst,… Jezus kon boos worden en verdrietig zijn maar we kennen hem bovenal als een mens van liefde. Een mens van God.
Ja, we behoren het licht toe. Emoties mogen nimmer ons gevangen gaan houden. Daar bestaat geen echte excuses voor.

dinsdag 19 maart 2019

Zijn-modus, doe-modus en ‘ik ben’

Je kunt zo onrustig zijn dat je alleen je rust ervaart door iets te doen: de doe-modus.
Je kunt lekker nietsdoen, enkel in stilte aanwezig zijn: de zijn-modus.
Maar bij ‘ik ben’ draait het nergens om dan het zelf: ‘ik ben.’
Ervaringen van dualiteit of non-dualiteit staan niet centraal bij ik ben. Ik ben, staat zelf centraal.
En ik ben is geen een of ander kunstje maar DAT wat je werkelijk bent. Het denken en het lichaam kunnen het niet aanraken.

Agressie roept agressie op

Dat zie je niet alleen in het nieuws, op straat,… maar ook hier op Facebook.
Boeddha en Jezus zeiden beiden: dat haat nimmer haat verdrijft enkel liefde.
Maar wat is liefde? als je bijvoorbeeld van je zeer gelovige of communistische ouders alleen maar moest luisteren!…
En het vanzelfsprekend is om aan oorlog deel te nemen voor jouw zogenaamde vaderland. 
Aan de ene kant wordt jou steeds gezegd te moeten kunnen doden en andere kant wordt jou geleerd te vertrouwen op het rechtssysteem.
We zijn gespleten, net als bij dierenliefde! We zeggen van dieren te houden, je mag nog geen hond kwaad doen en aan de andere kant eten we vlees en vis en vinden dat heel vanzelfsprekend, nietwaar?
De regering vertegenwoordigt niet het antwoord, dan doen de ongeorganiseerde ontwaakte enkelingen, hier en daar aanwezig: bekend of minder bekend. En zij zijn er altijd geweest en vaak vervolgd!
Socrates en Jezus vonden de dood onder het juk van de machthebbers!
Hoe dan ook, jij kan die uitzondering zijn, ook hier op het internet. Waar dan ook kan jij de stem van zelfkennis laten horen! Waar je ook bent, je kent bovenal jeZelf!… Dat wat de Waarheid is en daarom het antwoord! Regeringen zijn doof en oppervlakkig. Wachten op een nieuwe wereld is wachten op een illusie. Slechts door de nieuwe mens kan een andere samenleving ontstaan!…

Je Kan Onvoorwaardelijk Gelukkig Zijn

– Chandra –
“Je kan onvoorwaardelijk gelukkig zijn, geluk kent geen voorwaarden. Dat was een gedachte die ik me in mei 2003 realiseerde. Mijn lichaam leek van binnen uit te imploderen. Er kwam licht vrij dat vanaf mijn hartstreek de weg naar boven vond. Mijn hoofd leek ‘te verdwijnen’ want de energie die vrijkwam, vulde de hele atmosfeer om me heen. Ik was ‘hoofdloos’, zonder gedachtes.
Ik wist een moment niet meer wie ik was als persoon. Maar was me wel honderd procent bewust. Mijn verbondenheid met m’n omgeving, de wereld om me heen, was groot. Er was alleen maar compassie en het besef dat de mens onvoorwaardelijk gelukkig mag zijn.
Ik vulde de hele kamer met m’n energie, de kamer leek in mij te verdwijnen en ook alles wat daarbuiten lag. Mijn partner was een moment ‘onbekend’ voor mij.
Ik herkende hem niet, dit ging ook gepaard met een lichte angst die niet ging domineren. De minuten en uren daarna voelde ik me gedachteloos maar vol liefde en verbondenheid met de wereld om me heen. Dit duurde zeker een week.
Energie bewoog zich rond mijn buikstreek en leek uit te gaan naar de mensheid. De gedachteloosheid hield een half jaar aan. Dit alles noemde hij mijn ontwaken/satori. Ook wel zelfrealisatie.
In die periode kende ik soms ook angst. Ik had gezien dat ik ‘bodemloos’ ben. Dat de grond waarop ik me bewoog al die jaren, alleen maar gedachtes waren. Gedachtes waarmee ik me had leren identificeren. En waardoor en waaraan ik mijn identiteit ontleende. Maar daarachter, onder, in mij was er die gigantische ruimte van waaruit die gedachtes oprezen. Als een golf die aanzwelt naar een hoogtepunt en daarna volgen veel meer golven. Die zee van gedachtes was nu stil komen te liggen en daar, onder die waterspiegel, lag de peilloos diepe oceaan. Waarvan de bodem niet in zicht was. Dit alles
‘bedacht’ ik niet maar had ik gezien in mezelf en dat maakte me bang.
Ik was/ben ‘niets’. Maar tegelijkertijd juist een volle leegte van waaruit of waarin alles ontstaat. Eigenlijk ben ‘ik’ eeuwig en dat maakt me ondefinieerbaar. Gedachtes keerden terug, maar de illusie van de identificatie niet.
Zonder voorwaarden gelukkig zijn betekent dat er niets voorafgaat aan dat geluk. Het is geen emotie gebaseerd op een prettige situatie. Het is daar, je bent het. Het is een staat van zijn dat bevrijd is van welke associatie dan ook. Dit geluk is overschaduwd door het denken en de afwezigheid van levensvertrouwen. Levensvertrouwen is het innerlijk weten dat we er reeds zijn en dat niets ons daarvan af kan brengen.
Het is het weten dat de kern van ons wezen vrij is. Iedere verstoring van die vrijheid is gecreëerd door het denken en de identificatie met dit denken en de hieruit voortvloeiende omstandigheden.
De goddelijke staat van de mens is vrij van iedere associatie en behoort daarom niemand toe. Het is er. En behoeft geen uitleg. Het is een ruimte waarin vrede en tijdloosheid samengaan. Het is de hemel die zich binnen onszelf manifesteert.”

Verlichting zonder begin en eind

Een land zonder paden, zoals K al zei.
Je bent er al: ‘zonder begin.’
Kun je het einde van jezelf voorspellen als je niet het lichaam bent?: ‘zonder eind.’
‘Ik zal zijn die ik zijn zal,’ OT.
‘Ik Ben de weg, de waarheid en het leven,’ NT.
Vrijheid bestaat omdat jij er niet langer naar zoekt.
Keuzeloos gewaarzijn vraagt niemand, geen centrum.
Door innerlijke vrijheid komen we uiterlijk als mens tot bloei.
De bodymind kan niet zonder innerlijke vrijheid. Anders zit het gevangen in het zelf geweven web van het denken!
Het denken kan zichzelf niet bevrijden.
Het is de volledige realisatie van ‘ik ben’ die innerlijke vrijheid bewerkstelligt, volkomen natuurlijk, als niemand.
Ik ben niemand.

maandag 18 maart 2019

Vriendschap en familie

De moeder van Ramana Maharshi probeerde hem te van overtuigen terug te gaan naar huis. Dat deed trouwens ook de familie van Jezus toen hij was begonnen met zijn geestelijk werk! Boeddha had zijn gehele familie verlaten, daaronder ook zijn vrouw met pas geboren kind!…
Ook JKrishnamurti had zijn familie (zijn vader) de rug toegekeerd, toen hij zich volledig in liet met de theosofische beweging die hem zag als het nieuwe voertuig van de wereldleraar!
Familie is het nest waarin je geboren wordt. Maar bewustzijn zelf behoort God toe!
Jezus vertelde dat zij die luisteren naar Godswil zijn – nieuwe – familie waren. En om hem te kunnen volgen moest je bereid zijn iedereen achter je te laten, anders zou je hem niet waardig zijn.
Hier gaat het niet om persoonsverheerlijking maar om de Waarheid. Als je God wilt realiseren, maak hem dan ook nummer een.
Zoek geen excuses, zoek geen uitvluchten: maar… Ga voor de Waarheid!
Toen een van Nederlands oudste spirituele boekwinkels – voormalige – Au bout du monde, aan de Singel in Amsterdam, de boeken van Bhagwan (Osho) begon te verkopen en daar in de etalage lagen met een foto van de meester voor op, dat diverse mensen enkel bij het zien ervan verkocht waren en richting Poona vertrokken! De nodige families bleven achter op die manier!… Er stroomden vele tranen, niet alleen van vreugde van de zoekers!…
Vriendschap met God, de verlichting, vraagt beslist om een radicale benadering en geen psychologische. Psychotherapeuten zijn netjes, vergeleken met ontwaakte mensen!… Zij zijn veilig. Je betaalt hen simpelweg! En dan is de klant koning.
Om die reden accepteerde JKrishnamurti dan ook vaak geen geld. Hij wilde geen invloed van de zoeker betreffende zijn werk.
Geld gaat niet samen met God. In deze wereld is geld wel van betekenis om bijvoorbeeld de gasrekening te betalen, nietwaar? Praktische zaken vragen vaak om geld.
Een leraar is onbetaalbaar, wat je hem of haar ook zult schenken. Ook Alexander Smit zei daar iets over: wil je me echt iets geven geef me dan jouw verlichting.
Maar in deze wereld lijkt het allemaal te draaien om familie en geld.
‘Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God.’…
Maar… Jezus, Boeddha, Ramana Maharshi,… trokken niet hun messen en zwaarden tegen de wereld. Maar bloeiden als mens in en door liefde. Zij wezen naar de maan!

zondag 17 maart 2019

Wat is Zelfrealisatie?


God en schepping

God heeft de wereld niet geschapen.
De wereld is er altijd al geweest.
Er viel altijd wel iets waar te nemen.Het leven komt en gaat, de wereld komt en gaat maar… dat is altijd al geweest!Het leven heeft in werkelijkheid geen oorsprong.Natuurlijk zie je zonnestelsels komen en gaan. Melkwegen komen en gaan, et cetera.Maar in de Oneindigheid was altijd al beweging!De geest was er ook altijd al, net als leven wat we energie noemen. Zij hebben elkaar altijd beïnvloed.Op die manier heeft God zich (mede)gebogen over het ontstaan van de planeet, die aarde heet.Ik geloof in de evolutietheorie van Charles Darwin. Een man die zelf niet wist dat God nu wel of niet bestond.Ik geloof ook dat de geest materie kan beïnvloeden. Denk maar aan het placebo-effect!De geest heeft geen ontstaan gehad, net als materie/energie geen ontstaan heeft gehad.Als wij van andere planeten komen, waar komen die planeet-‘bewoners’ dan weer van? Et cetera!… Er was altijd al sprake van leven in welke vorm dan ook. Ook bewustzijn was reeds het geval.Boeddha leerde niet dat er geen God was maar hij geloofde ook niet in een schepper! Want dan zou deze God onderdeel zijn geweest van zijn eigen schepping! Dus onderworpen aan zijn eigen wetten!…Bewustzijn is niet in conflict met de zogenaamde schepping. Er is leven in bewustzijn. En de denkgeest beïnvloedt het leven en het leven de denkgeest. Dat’s alles!

Zelfrealisatie

Wat is het geheim van jezelf vinden?
Dat jij niet de wereld bent maar er wel in.
Dat je DAT bent, wat ook God wordt genoemd of ‘ik ben’.
Wanneer ‘ik ben’ opduikt, wat is dat dan?
Iets dat een onderdeel is van denken en/of lichaam?
Je kunt direct zien en ervaren dat ‘ik ben’ niet het denken en het lichaam is. Als je dit niet direct hebt gezien, niet echt hebt gerealiseerd, identificeer je je heel makkelijk met gedachten, gevoelens en het lichaam. Want het zelf kan zich er niet met zekerheid van onderscheiden!
Zelfrealisatie is geen een of ander geloof, is geen keuze. Zien is praktijk.En wat de droomloze slaap betreft: kun jij jezelf herinneren dat je er niet was?Het zelf is niet van deze wereld.Niet alles is een. – Wel als je van de wereld bent! Want als je de bodymind bent ben je van deze wereld en zoals je weet is de wereld materie of wel energie. Dan is alles energie wat jij waarneemt. De bodymind en de wereld zijn een.God is als de zon. De aarde kan de zon niet aan. De zon omarmt hoogstens op zijn manier de aarde.‘Wanneer ge DAT gekend zult hebben, zult ge nooit meer in verwarring zijn; en O Arjuna! door de macht van die wijsheid zult ge al deze mensen zien als ware het uw eigen zelf en daardoor als Mij.’ – Bhagavad Gita 4:35.‘Hij die de goddelijke waarheid omtrent Mijn geboorte en leven realiseert, wordt niet meer wedergeboren; en wanneer hij zijn lichaam verlaat, wordt hij één met Mij.’ – Bhagavad Gita 4:9.Mensen die niet het zelf hebben gerealiseerd, denken hoogstens vanuit hun niet ontwaakte bodymind: zien de wereld nog altijd aan als zichzelf. Eenheid vinden zij door hun denken. En als een bepaalde ervaring! Het Zelf vertegenwoordigt geen tegenstelling: ik en de wereld. Maar is ook niet van de wereld! In God bestaat geen tegenstelling. Als je Niets bent, waar zit dan het verzet of de begeerte naar de(ze) wereld?‘Ik ben’ is niet van deze wereld maar je kunt denken, geloven van wel maar dat is dan onwetendheid.

Droomloze slaap

Zelfrealisatie

Hier een mogelijke checklist om het een en ander duidelijker te krijgen:
– Hoe zit het met jouw zelfrealisatie?
– Heb jij rechtstreeks gezien en ervaren dat je niet het denken bent en het lichaam?
– Als je dit niet direct hebt gezien, niet echt hebt gerealiseerd, identificeer je je heel makkelijk met gedachten, gevoelens en het lichaam. Want het zelf kan zich er niet met zekerheid van onderscheiden!
– Zelfrealisatie is geen een of ander geloof, is geen keuze. Zien is praktijk.
– Het zelf is bovenal zichzelf.

zaterdag 16 maart 2019

Denken

Je kunt er niet omheen, om je eigen denken of dat van een ander.
We zijn denkende mensen.
Dat denken net als geld niet gelukkig maakt is een feit maar misschien wel wat gelukkiger, want wie niet goed nadenkt kan behoorlijk vallen.
Denken is niet wat we zijn maar weerspiegelt wel onze relaties met anderen. In ons denken zien we de krankzinnigheid ten top!
Krankzinnigheid die je dan weer terug kunt vinden in de samenleving. In bijvoorbeeld Hitler Duitsland dachten mensen na hoe ze zo snel mogelijk van al die joden konden afkomen! Dit denken was natuurlijk ziek.
Onze geest kan ziek zijn. Net als ons lichaam kanker kan hebben.
Er zijn mensen die zeggen dat de geest niet ziek kan zijn. Maar over welke geest hebben we het dan?
De hele leer van Boeddha wordt weleens samengevat met: Het goede te doen, het kwade te laten en de geest te zuiveren.
Hoe zuiveren we onze geest?…
Door gevoelig te zijn voor wat is. De bereidheid te hebben om waar te nemen.
De mensen die bezig waren met het zogenaamde jodenprobleem, dachten slechts beperkt na. Wilden zien waarnaar ze verlangden.
Waar verlang jij naar, als je denkt aan iets of iemand?
Ons denken lijkt het spoor te volgen van onze verlangens en die kunnen behoorlijk afwijkend zijn!

Volgens de Boeddha was (is) verlangen dan ook de oorzaak van ons lijden.
Toen Jezus voor veertig dagen de woestijn in ging om te vasten, werd hij behoorlijk geconfronteerd met allerlei denkbeelden en verlangens. Boeddha koos voor zijn verlichting een rustige plek in de natuur onder een boom. Daar werd hij verzocht door Mara op diverse manieren. Net als Jezus zo’n vijfhonderd jaar later, weerstond hij de verzoeking met glans.
Het zijn onze verlangens die op hol kunnen slaan en ons mee kunnen voeren naar de diepste duisternis van het bestaan!
JKrishnamurti zei dat alle verlangens een pot nat zijn, ook onze verlangen naar verlichting. En wat gebeurt er als je niet meer verlangt naar de verlichting? Dan ga je volgens mij simpelweg waarnemen en gewaarzijn is juist jouw ware natuur. In dat gewaarzijn bestaat vrijheid, die niet gevonden kan worden met het denken. Het denken is een herhaling van zichzelf, het bekende, kennis, herinneringen en… verlangens!
Liefde, stilte, niets,… kunnen onze geest genezen: weer op het juiste spoor krijgen. Een spoor dat niet leidt naar de vernietigingskampen.

Anti-Guru?

Ik heb mensen gezien die anti-alcohol waren betreffende hun man of vader en later zelf een probleem kregen met alcohol!
Ook Andrew Cohen had heel veel kritiek op de zogenaamde verlichte zielen. Hij vond dat hun gedrag niet klopte, niet in overeenstemming was met de realisatie. Dat vond ie vreemd! Hij geloofde dat iemand die zegt verlicht te zijn ook zulk verlicht gedrag dan moet verspreiden. … Nou dat heeft ie geweten! Hij werd zelf op een gegeven moment afgeserveerd door zijn volgelingen!…
Kijk dus uit waar tegen je je verzet!
Net of dat het leven zegt: ‘Goed, kritiek is OK maar je moet niet overdrijven want we zijn allen mensen. En denk je van niet? Dan komt nu hier jouw show!’ Geen begrip hebben, kan dus een gevaar voor jezelf gaan opleveren. Zoals Christus al zei: Kijk uit met je oordeel over anderen! Toch had ie wel degelijk kritiek!…
JKrishnamurti zei dat de mens goedgelovig is: dat bewijst deze – zeer bekende – trailer wel: https://youtu.be/OXUzG6YKuvo van Kumare!
Kan je het de mens kwalijk nemen dat ie zo graag dat ziet, wat ie wil zien?
Ik ben dus niet anti-guru maar ik geloof niet in guru’s met hun ashrams, wel in het simpele leraarschap. Sprekers die de moeite nemen om hun boodschap onder de mensen te brengen, omdat zij nu eenmaal iets willen aandragen waarvan zij hebben gezien, begrepen dat veel mensen daar behoefte aan hebben.
Toen ik Osho (destijds Bhagwan) zag, leek ik een nieuwe Jezus te zien. Hij zag er zo eenvoudig uit! Sprak zo helder!… Hij was simpel gekleed, in het begin. Beslist geen showman en hij sprak zich uit tegen alle ismen! … Toen, kwam er op een gegeven moment een boekje uit: Book of Rajneeshism! Een nieuwe religie met als kern: leven, lachen en liefde!
Bhagwan Shree Rajneesh was zelf in de val gelopen, dat was toen in Amerika met Sheela!… (De interessante en confronterende Wild Wild Country zesdelige documentaire op Netflix gaat daarover.)
Goh, wat zijn er toen veel mensen afgeknapt!… En Osho moest Amerika verlaten!…
Ik vernam… dat zelfs Alexander Smit zijn mensen een mala liet dragen met een fotootje van hemzelf erin!…
Krishnamurti bleef zijn hele leven lang kritisch betreffende guru’s en hun volgelingen! Maar werd er niet zelf eentje!… Toch wordt hij ook op een zekere manier vereerd door zijn vrienden!…
Volgens mij hoort het guruschap niet meer bij deze tijd. In deze tijd dat Sint en Piet ook worden bekritiseerd en #metoo opdook!  Maar laten we het kind niet met het badwater weggooien! Nu is de roetpiet in opkomst! En vrouwen vragen nog altijd om – gezonde – aandacht!…

donderdag 14 maart 2019

Gratis e-book Leela

je bent niet verantwoordelijk


Kill the Buddha

Wanneer je een boeddha op je pad tegenkomt, dood hem dan, is een bekende zen-gezegde!
Sommigen nemen deze uitspraak letterlijk: Er zijn aanslagen geweest op de historische Boeddha, op Osho, op Jiddu Krishnamurti, Socrates werd vermoord en Jezus,…
Maar het betreft dat je niet voorbij moet gaan aan jouw innerlijke boeddha. Sommigen zijn al blij met het vinden van een uiterlijke boeddha, verlichte!… Zij geloven bijvoorbeeld dat ze hetzelf nog niet kunnen worden, niet in dit leven.
Dat gezegde zegt, weg met die uiterlijke boeddha!
‘Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan.’ – Jezus volgens Mattheus. Ja, sommige ‘boeddha’s’ zijn valse leraren en zullen enkel een dwaalleer doorgegeven! Het zijn mogelijke zakkenvullers en mensen die slechts uit zijn op aanzien!…
Toch kun je volgens mij een uiterlijke boeddha niet zomaar afwijzen. Eerst zul je de feiten – zover mogelijk – onder ogen moeten komen. Want er is niets mis met een boeddha, alleen als het ten koste gaat van jouw innerlijke verlichting! Je hebt cultus omtrent een persoon waarvan beweerd wordt dat hij/zij verlicht is, volgens mij lijkt dat meer op een speelkwartier of zoiets! Het vraagt moed om alleen te staan in waarheid. Maar we hebben het verschrikkelijke bijgeloof dat je mensen die iets te geven hebben ook moet vereren! Het verheerlijken geeft blijkbaar onszelf dan het gevoel van een zekere zekerheid, waarin weet ik dan niet…
Dus wanneer je een boeddha wilt opruimen zou je hem toch eerst in de ogen moeten zien. Sommige mensen hebben enkel vooroordelen naar alles en iedereen dat maar beweert verlicht te zijn of gerealiseerd. Ze verwerpen iedere leraar en volgens mij daarbij ook hun eigen innerlijke leraar. De innerlijke leraar is iets anders dan je denken-denken. Het heeft ook weinig zin om tegen zogenaamde autoriteiten te zijn en je eigen innerlijke autoriteit daarbij te ontzien.
De innerlijke boeddha vraagt aandacht maar kan in mijn ogen onmogelijk in strijd zijn met een boeddha buiten jezelf. Er is immers maar een boeddha!
Namaste!

Je bent niet verantwoordelijk

Voor wat en waarom?
Voor de wereld. Omdat je niet de wereld bent.
De wereld kan prima voor zichzelf zorgen. ‘Ik en de wereld’ helpt de wereld niet!
Als jij denkt de wereld te moeten helpen, help je haar niet.
Alleen vanuit keuzeloos gewaarzijn is er geen sprake van een of andere innerlijke autoriteit die wel denkt hoe het moet!
Ruim 7 miljard mensen weten hoe het moet, vanuit hun nationalisme en/of geloof! Het stammenbewustzijn regeert de wereld. Je vindt het stammenbewustzijn ook bij jou in de straat, de ene familie naast en misschien tegenover de andere, nietwaar? Of voetbalsupporters, de ene club die de andere zeer vijandig gezind is!…
Waar is dat keuzeloos gewaarzijn, de moed of inzicht om niemand te zijn?
Waar is die oneindige – innerlijke – ruimte die samenleven nodig heeft?…
Ik begrijp dat mensen zich geroepen kunnen voelen om iets te doen maar Jezus waarschuwde al: Als je de splinter uit het oog wil verwijderen bij je naaste, haal dan eerst die balk uit je eigen oog!… Vertelt Byron Katie ook niet zoiets?!…
Wie iets of iemand wil zijn voor deze wereld, zal toch eerst aan zichzelf behoren te sterven, lijkt me. Zoals een tarwekorrel in de aarde aan zichzelf moet sterven om aan de aarde te ontsnappen en de hemel te bereiken!

woensdag 13 maart 2019

Eenheid

De wereld die we waarnemen valt onder tijd. Materie bevat tijd. Er is altijd een proces gaande. Als alles energie is, is op die manier alles een.
Als er wisselwerking bestaat tussen alles wat de wereld vertegenwoordigt, is er eenheid op die manier.
Maar eenheid wordt vaak op een religieuze manier gebruikt: dat wij allen een zijn. Dat het leven een is. Maar in de natuur doet alles zijn best om te overleven en dat betekent moord-en-doodslag, dat betekent flink wat ellebogenwerk. Dat betekent misleiding en diefstal. Dieren stelen ook van elkaar! Dat betekent aanpassen of sterven.
NOS vertelt een wereld van verschrikking! De mensheid een?
Wat ik deel met mijn naaste is de behoefte aan: eten, drinken, een dak boven mijn hoofd, kleding, medische zorg,… Daarin zijn we een!
Maar ik zie niet overal liefde en de behoefte om echt alles met elkaar te delen! Je ziet vooral berekenendheid, slimheid, politiek,… en ook wel onbaatzuchtigheid.
De Waarheid is daar waar we zijn maar als deze waarheid niet gezien wordt, wat dan?
Als God liefde is en we ervaren dat niet als ons ware zelf, wat dan?
Mensen beweren dat God achterhaald is of zijn wij zo dom en eigenwijs dat we liever onze verlangens botvieren dan God echt willen leren kennen?
Ja, God is dood, als we God negeren in ons leven!…
Je kunt als agent ook de wet negeren, bestaat er dan geen wet?
In en door liefde is alles een.
In liefde is geen weerstand.
Er zijn mensen die beweren dat er geen vrije wil bestaat. Dat kan hen dan mooi uitkomen, als zij in het verleden de meest verschrikkelijke dingen hebben ‘moeten’ doen, bijvoorbeeld voor hun regering!…
Uit een onderzoek bij studenten bleek, dat zij die geloofden in een vrije wil beter presteerden.
Volgens mij is er zat vrije wil, onwil en geen keuze. Voor ieder wat wils!…
Als we alles gadeslaan, zijn we dat alles dan ook of verschijnt dat alles slechts in ons?
Als we alles zijn wat we waarnemen, dan is er op die manier eenheid.Als ‘ik’ als subject niet het object ben maar er geen verzet in mij is naar alles wat ik waarneem, dan kan je niet echt spreken van dualiteit!Ik en de wereld, is volgens mij een illusie. Maar dat je de wereld bent ook. Je bent wel in de wereld maar niet van de wereld. Omdat wat jij werkelijk bent zich nergens tegen verzet en zich nergens aan hecht. Zoals een spiegel in werkelijkheid altijd leeg blijft, omdat zich niets in de spiegel kan hechten wat je daar ook ziet verschijnen.De spiegel is niet in conflict met zijn inhoud. Is zogezegd een met zijn inhoud.Voor God is alles een, omdat God liefde is en in liefde geen ervaring bestaat van afgescheidenheid.Maar de wereld verkondigt een heel andere eenheid: eenheid door nationaliteit, eenheid door geloof, eenheid door stam, eenheid door…Eenheid vind je niet in en door de wereld maar door God te verwerkelijken, als je ware zelf.
Maar doe geen moeite, want je bent er al.
Doe geen moeite, want God heeft jou nimmer verlaten.
Doe geen moeite, want aan vrijheid gaat vrijheid vooraf.
Doe geen moeite wat je bent DAT, wat je zoekt.
Er is enkel DAT.

Wie is Jiddu Krishnamurti?

‘Ik geloof dat alle grote leraren der wereld gekomen zijn, niet om nieuwe godsdiensten te stichten, maar om de mensen te verlossen van godsdiensten.’ – K
Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) was uniek in mijn ogen omdat hij iedere vorm van autoriteit afwees, ook die van zichzelf. Hij ging in dialoog en hield toespraken.
Hij wilde niet verheerlijkt worden! Hij wilde geen volgelingen!
Toch bleven mensen naar hem opkijken en bleven veel mensen hem trouw.
Hij wilde enkel meewerken aan de innerlijke vrijheid van de mens. Hij gaf daarbij geen bepaalde weg aan. Hij gaf geen bepaalde theorie. Hij wilde geen guru zijn, hij wilde geen ashram. Hij zei: Een religieuze geest is gericht op feiten.
Hij sprak over het heilige, Het.
Hij zei ook, mensen die zeggen te weten, weten niet.
Het heilige kon je volgens hem niet uitnodigen. Je kunt je raam wel openzetten maar je weet niet of dat het komt.
Hij voelde zich close met de Boeddha. Zijn leringen zouden in wezen niet anders zijn. Maar… je hoeft geen boeddhist te zijn om de leringen van de Boeddha te onderzoeken op waarheid.
Hij zei dat ie tot de rijkste mensen van de wereld had kunnen behoren, omdat hem alles werd geschonken, vanwege zijn mooie ogen! Als hij iets accepteerde verdween het in de stichting.
De laatste keer dat K in Nederland lezingen gaf was in 1981, er kwamen duizenden mensen op af. De toegang was gratis!
Ook het zogenaamde niet-volgen kan een valkuil zijn als je K overal in gelijk geeft.
Volgens mij was zijn kern-lering: Kijk naar jezelf. Wees alert. Wees keuzeloos gewaar. In zien ligt actie. En… aan vrijheid gaat vrijheid vooraf! ‘De Waarheid is een land zonder paden.’
Toen hij stierf, heen ging, liet hij niemand achter om hem op te volgen. Zijn boeken moeten voor zichzelf spreken!
Hij zei ook, als je mijn leringen uitlegt aan anderen, zeg dan niet dat ik het zo bedoelde maar… dat je denkt dat K het zo bedoelde.

dinsdag 12 maart 2019

Geluk

Geluk als emotie, is relatief. Het volgende moment kun je bijvoorbeeld verdrietig zijn door een verlies van een naaste.
Bij jonge kinderen zie je ook wisselende emoties, dat gaat zonder moeite.
Toch is er een ondergrond, ik noem dat hier de natuurlijke staat. Dankzij hun natuurlijke staat ervaren kinderen zonder moeite, dus totaal, de emoties.
Wanneer deze natuurlijke staat verstoord is, zijn dus ook de emoties verstoord, heb je moeite gekregen met voelen. Maar als je innerlijke energie stroomt zoals bij een kind, voel je wat je voelt zonder een keuze vooraf. Dan maakt het je allemaal niet meer uit wat je voelt, het is enkel energie door jou heen stroomt. Dan zul je ook bemerken dat je je vrij en gelukkig voelt.
Door voorkeur te hebben en te krijgen voor bepaalde emoties, je te identificeren, je te hechten aan… verstoor je de natuurlijke staat van zijn.
Het klopt dat je niet je emoties bent. En als je niemand bent heb je geen moeite met emoties. In niets kan alles zijn. Als niemand kun je gelukkig zijn; niet als een bepaalde emotie die even voorbij komt maar als het natuurlijke effect van een niet verstoord emotioneel leven.
Kun je zonder voorwaarden gelukkig zijn? Kun je niemand zijn?

Het portret van zelfkennis

Die is er volgens mij niet, je zou het ook de lege spiegel kunnen noemen!
Normaal zien we onszelf in een spiegel, nietwaar? Deze spiegel bevestigt ons ik, als mens.
Vanuit ons menselijk denken, verwachten we van zelfkennis hetzelfde, iets te zien!
We zijn altijd op zoek naar ‘iets’, met minder zullen we geen genoegen nemen.
Daarom dat psychologen (semi-wetenschappers) niet geloven in liefde. Wel in gedachten over liefde. Maar zij geloven niet in liefde als een feit naast gedachten en gevoelens. Het menselijk gedrag gaat volgens hen over wat je denkt en voelt, emotioneel gezien. Ook geloven zij dat je het brein bent.
Goed, je hebt altijd mensen met een papiertje psychologie die anders denken en geloven. Zo had je bekende psychiater Jan Foudriane. Hij durfde buiten de box te denken maar werd zelf gauw daardoor voor gek versleten, nietwaar?
Zelfkennis is niet wat je denkt. Ook al denk je nog zo ruim, zoals Jan Foudraine dat deed!
Zelfkennis vind je niet in India of in Israel of ergens om de hoek.
Het denken zal altijd met iets komen, ook al zegt het dat het niets is: dat is dan toch ook weer een concept?!
De heer Foudraine (ook bekend onder de naam Swami Amrito), die ik diverse keren in mijn leven heb moge ontmoeten, echt een man met een bijzondere stem en schrijftalent, schreef vele boeken over Osho en het onderwerp verlichting! Zijn boeken konden ernaar verwijzen maar zelfkennis zelf niet bevatten!…
De lege spiegel gaat over jou, je zult niets zien maar je zult eerst alle ervaringen en inzichten van de wereld hebben als je denkt iets te moeten zien. Net als al die prachtige boeken van Jan Foudraine.
Ja, je bent er al. Er valt eigenlijk niets nieuws te zien. Kan jij genoegen nemen met niets? Met dat je er al bent?
Jan heeft gezeten aan de voeten van Osho, en hij had een persoonlijk onderhoud met Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti zag wel aan Amrito dat er iets was gebeurd in hem. Dat ie was aangeraakt door Osho! Dat ie verliefd geworden was op de verlichting zelf, indien mogelijk…. Maar K zag ook, dat ie de laatste stap nog moest zetten: het loslaten van Osho zelf.
Ja, we hechten ons aan van alles en iedereen, ook aan onze leraar/meester (zoals Osho zichzelf liever omschreef). Vroeg K dat Amrito geen liefde meer mocht ervaren naar Osho? Of dat ie moest breken met zichzelf afhankelijk op te stellen?!
Amrito werd ook verliefd op Alexander Smit. K zei keer op keer tegen zijn toehoorders, het leven, de waarheid is niet romantisch. Een lege spiegel, is dat zeker niet!
Een glimp van de waarheid is nog niet de waarheid zelf. Zoals het bekende voorbeeld van tien blinde zoekers die een olifant tegen komen (waarvan ze nog nimmer hebben gehoord!). De een voelt zijn poot, en geeft een omschrijving van zijn ‘olifant’. De ander voelt zijn slurf, en geeft deze versie van wat de olifant behoort te zijn. Zelfkennis is meer dan een glimp! Ja, Jan had zeker een glimp van de waarheid gezien! Misschien wel meerdere glimpen,… Hiermee wil ik hem niet beoordelen. Misschien was ie uiteindelijk wel volledig gerealiseerd, de hemel weet dat! Het gaat hier om hoe prachtig wij van alles weten te vertellen – ook de schrijver hier – over wat de waarheid zou moeten zijn of is. Ook de omschrijving: de lege spiegel, zijn slechts woorden en nimmer de Waarheid zelf.
Maar zoals Osho al zei: Kijk naar de richting waar mijn vinger naar wijst, ga niet zitten zuigen op die vinger! En daar waarschuwde ook K voor! Alleen hij verwierp daarbij ook het hele idee van meester en ashram gedoe! Nu weten we inmiddels wel waarom. Een ontmoeting met een leraar behoort niet romantisch te wezen (een valkuil voor leraar en zoeker!). Liefde voor wat waar is, is waar het echt om gaat. Ja, de spiegel is leeg.
Romantiek? ach, koop een bos bloemen voor je partner!

maandag 11 maart 2019

Persoonsverheerlijking

Zou niet in het leven van een mens aanwezig behoren te zijn.
Persoonsverheerlijking corrumpeert.
Dat je een zeker respect voor elkaar kan hebben, zoals voor je huisarts of voor je zeer oude buurvrouw is weer een ander verhaal.
Er zijn ouders die hun kinderen aanbidden. Ik zie daar weinig goeds van!...
En kinderen die hun ouders vereren!
Ik weet nog dat ik als kind het zag bij onze eigen familie. Wij hadden gelijk bij een probleem in de straat en niet de anderen!... Ik begreep toen al dat dat natuurlijk onzin was! En dat is ook altijd zo gebleven. Mijn liefde voor waarheid was groter dan die voor mijn eigen familie, of voor wie dan ook. Ik liep daardoor weleens aardige aanbiedingen mis maar dat interesseerde me voor geen meter.
Je kunt onmogelijk zeggen dat je van alle mensen houdt als je daarnaast aan persoonsverering doet.
Mijn leraar verafgood ik beslist niet. Maar ik zie wel waarin hij verder is dan ik als mens, daarin ben ik dan ook zijn leerling. Moet je een leraar vereren, alleen maar omdat hij mogelijk een stapje verder is?

Leraar en leerling zijn een

Je bezoekt een Bijeenkomst in Waarheid en hebt een inzicht, een doorbraak, een ervaring van non-dualiteit (hoe je het ook moge omschrijven).
Maar je volgende stap is dan niet zelf een bijeenkomst houden maar zulke bijeenkomsten, bij wie dan ook, te blijven volgen. Je zegt, ik heb het wel gezien maar ben nog niet klaar om zelf bijeenkomsten te geven!
Dit bespraken we gisteren op onze bijeenkomst hier in Bloemendaal, omdat diverse deelnemers spraken over hun eigen inzichten!
Ik zei: Jullie zijn zeer gezegend, doe er wat mee. Want de boodschap van non-dualiteit is de moeite van het vernemen waard. Maar ik zag de twijfels op hun gezichten. Een ervaring hebben is iets anders dan bijeenkomsten geven, zeiden ze bijna in koor. Ze gaven wel aan waarom, en natuurlijk hadden ze gelijk, zeker in hun eigen ogen! Maar… ik probeerde uit te leggen dat het volgens mij een onderdeel is van hun transformatie, hun inzicht of ervaring die ze hebben gehad. Om zich volledig weerbaar te voelen naar de mensen om hun heen, op de werkvloer, vrienden, gezin, op straat, e.d.
Dat je zonder moeite kan praten over jezelf, over het inzicht.
Trek de cirkel ruimer om jezelf heen. Het gevaar kan zijn dat je in je eigen wereldje van ‘inzicht’ gaat zitten.
Natuurlijk kun je zoiets niet bij jezelf afdwingen maar het is belangrijk om verder te kunnen kijken dan enkel, ik heb iets gezien.
Volgens mij pak je op die manier jouw verlichting dan geheel op. Zoals Jezus van zijn discipelen verwachtte dat ze hem niet alleen volgden, inzichten hadden en ervaringen maar ook dat ze ervan getuigden. Net als hij… En bij de Boeddha was het echt niet anders!…
De aanwezigen hadden niet hun inzicht en/of ervaring bij mij gehad, dat maakte voor mij beslist niet uit. Ik zie het als onderdeel van hun proces van zelfkennis!
Dat lichaam, hart en mind geheel op een lijn komen. Weerstanden waar ook waargenomen worden, onderkent en volledig begrepen.
De leerling is een met de leraar. Zij zijn een!
Dat wat Gezien is of wordt vraagt ook een body.

zondag 10 maart 2019

Een leraar hoeft nog geen guru te zijn…

Sommige mensen vinden persoonlijke verering heel leuk. Zoals bijvoorbeeld popsterren met hun groupies! Grenzen kunnen daarbij heel makkelijk worden overschreden.
Je vindt het zelfs bij motorclubs waarbij de mannen zichzelf als onverslaanbare goden zien en groentjes en vrouwen alles voor hen over dienen te hebben.
Nu heb je dat dan ook bij leraren die zich als een guru gedragen en zelfs daarbij nog een ashram om zichzelf heen hebben laten oprichten. Er gebeuren dan van die voorspelbare dingen, als lust naar macht, geld en seks.
Niets mis met iemand die een serieuze boodschap over zelfkennis wil brengen en daarbij zelf in alle eerlijkheid zijn/haar ervaring deelt. Er zijn geen garanties, al willen mensen die meteen zien en worden leraren op een voetstuk gezet maar…  er ook weer even makkelijk vanaf gestoten!...
De Kerk vond het nodig van Jezus een god te maken. Hem te aanbidden als God zelf. Terwijl Jezus van Nazareth, de timmerman zoon, enkel zijn eenheid met God benadrukte. Toen iemand zei, goede meester, reageerde hij met: alleen God is goed!
Ook Sri Ramana Maharshi wilde niet als een god behandeld worden. Hij wilde zelfs niet dat de bezoekers anders zouden behandeld worden als hij, bijvoorbeeld aan tafel, met het uitdelen van eten!...
Franciscus van Assisi beschouwde iedere bezoeker als Christus zelf.
Een spirituele leraar zou geen guru moeten willen zijn met een ashram. Maar zijn liefde voor de Waarheid wel gewoon behoren te blijven uitdragen. Zo is het ook met de zoekers: zij zouden niet iemand willen moeten vereren. En hun liefde voor de Waarheid zou belangrijker behoren te zijn dan het willen organiseren ervan.
Het gaat bij mij niet om wat wel en niet mag maar om wat werkt en wat niet, wat de geschiedenis al zo vaak heeft bewezen!
...Leo Gura: ‘Gurus sleeping with their students does become corrupt and problematic. Especially if they do so frivolously. It's a classic guru trap.’
...Jiddu Krishnamurti zei: Je gaat een gids die jou de weg heeft uitgelegd toch ook niet aanbidden?!

zaterdag 9 maart 2019

Leraar of Guru?

Videoboodschap van 10 minuten: De verschillen en overeenkomsten tussen een spiritueel leraar en een guru. Waarom een guru en zijn ashram een valkuil kunnen zijn! Aandacht voor Da Free John, Andrew Cohen, Sathya Sai Baba, Mooji, Krishnamurti,...

Guruland

Het is pijnlijk maar waar, jouw vader of moeder kan een enorme schurk blijken te zijn. Dan maar op zoek naar een ander pappie of mammie? Ja, dan beland je gauw in guruland, nietwaar? Misschien vind je de leraar van je leven, maakt zo'n man of vrouw je een stuk gelukkiger! Maar... pas op!! https://gurumag.com/articles/

donderdag 7 maart 2019

De stier is los

Wie zegt dat de Waarheid geen levende waarheid is, heeft er helemaal geen snars van begrepen!
Niet het lichaam, brein en denken betekenen leven maar bewustzijn zelf.
Bewustzijn is het leven zelf, de levende waarheid.
Sommige mensen vinden dat ik teveel schrijf of helemaal niet behoor te schrijven. Maar wat moet ik dan doen, onder een boom in Bloemendaal gaan zitten? Terwijl bedelen in Nederland verboden is!… In India respecteren ze nog de Toegewijde van God, hier in Nederland wordt alles als een zwerver bestempeld.
Als er geen uitgever is die je steunt, als er geen suikeroom aanwezig is voor jou, als je niet toevallig uit een bekende familie komt, als je geen een of andere titel hebt, als je niet over het water kunt lopen,… wat dan? Dan draag je gewoon simpelweg heel eenvoudig je eigen marskraampje!…
Facebook en een weblog komen dan heel goed uit!…
Je kan natuurlijk ook je mond houden en in een hoekje gaan zitten, stil zijn. Maar Jezus zei bijvoorbeeld: Je ontsteekt geen licht om deze dan vervolgens ergens onder te verbergen!
En Jiddu Krishnamurti zei: Als je de waarheid kent, schreeuw het van de daken!
Nu hoef ik niet te schreeuwen maar ook niet mijn mond te houden.
Een discussie over dat ik nu wel of niet verlicht ben, gerealiseerd, is ronduit kinderachtig. Het gaat om de aanwijzingen die ik geef en dat daar iets meegedaan kan worden of in het geheel niet.
Ik zeg dat jij er al bent.
Dat je nergens naar hoeft te zoeken.
Dat er al sprake is van heelheid.
Dat God of de Waarheid jou in werkelijkheid niet vreemd zijn.
Dat verlichting niet gaat over worden maar zijn.
Je hoeft het natuurlijk niet eens met mij te zijn. Ik zoek immers niet mijn gelijk. Ik probeer interesse op te wekken. Aandacht voor DAT wat is.
Ik adviseer nadrukkelijk je innerlijk nergens tegen te verzetten of je ergens aan te hechten. Dat geeft ruimte aan ervaren. Bij verzet en hechten is er sprake van een innerlijk centrum: ik en wat ik waarneem.
In werkelijkheid is er niemand. Dat begrijpen, dat direct zien, maakt van jou een vrij mens. Die niet langer gebukt gaat onder een of ander zelfbedacht juk.

Conditionerig

We conditioneren onszelf met hoe wij denken.
Niet het denken zelf is dan het directe probleem maar Hoe wij denken.
Hoe denkt een nationalist, een boeddhist, een rijke,…? Denken doen we allemaal, nietwaar?
Als het hoe verdwijnt, verdwijnt daarmee de conditionering door ons denken.
Het denken zelf kan echter niet voor de oplossing zorgen. Het denken is dan toch een onderdeel van het probleem dat Hoe heet.
Door niet langer waarde te hechten aan onze gedachten kan men uitkomen bij Dat wat is.
Als Dat ‘verschijnt’ is er geen hoe meer. 
Het ego is hoe.
Het valse ik.
Hoe word ik verlicht? Er is geen Hoe!
Tat Tvam Asi.
DAT ben jij.

De grootste?

“Het uitzonderlijke van zijn verschijning reikt nog verder als men bedenkt dat veel mensen die later bij Krishna Menon, Anandamayi Ma of Nisargadatta Maharaj kwamen mij in vertrouwen vertelden: “Mijn eigenlijke goeroe was toch Ramana Maharshi.” Zelfs Wolter Keers, die alles te danken had aan zijn goeroe Krishna Menon, zei eens onder vier ogen tegen me: “Als het er nu écht op aankomt, dan is het toch Ramana Maharshi.” Ook Ramesh Balsekar, die in de leer is geweest bij mijn eigen leermeester Nisargadatta Maharaj, vertelde me een aantal jaren geleden, enigszins tot mijn verbijstering: “Ramana Maharshi is mijn echte goeroe.” Ik vroeg direct: “Maar waarom? Waarom Ramana Maharshi? Ramana Maharshi was toch geen goeroe zoals hij ook zelf altijd zei?” “Jawel,” zei hij, “dat is waar, maar daar was iets … ” Opnieuw dat ‘iets’, dat ondefinieerbare.” – Alexander Smit in zijn boek Het directe pad.
Wie is de grootste?
DAT ben jij.
Tat Tvam Asi.

De geur van vers brood

Het is een opvallende spontane geur, geen geur uit een flesje.
Je ruikt het misschien als je in de ochtend langs een bakkerij loopt of als jezelf brood aan het afbakken bent.
Het maakt je even helemaal wakker en aanwezig, daar waar je bent.
Ook een lange wandeling in de natuur kan dat effect hebben.
De natuur die we niet kunnen begrijpen met ons denken. Denkt een boom? Denkt een konijn zoals wij mensen denken?
Als een denker de natuur in stappen en dan doormiddel van dat denken de natuur proberen te begrijpen zal jou niet gelukken.
Op school kun je misschien niet zonder dat denken maar in de natuur is het gauw teveel.
Als je jezelf kent als mens, weet je dat we onderdeel zijn van de natuur. De mens van vlees en bloed is geen uitvinding geweest van wetenschappers.
Als we onszelf willen blijven kennen, is het belangrijk dat we ons verbonden blijven voelen met de natuur. Ik houd van de natuur. Maar ik zie hoe zij bedreigd blijft door hen die haar graag uitbuiten.
Ik houd ook van vrouwen en ook vrouwen worden uitgebuit. Binnen alle religies staat de vrouw niet op de eerste plaats. Bij sekshandelaren ook niet.
Als ik me niet vergis, is er nimmer een vrouw wereldkampioen schaken geweest. En dat is toch echt een denksport!…
Zo’n negen maanden zit een kind in de baarmoeder van een vrouw. Mannen kennen dat niet!…
Negen maanden richt de vrouw haar aandacht naar binnen. Zoals een zenmonnik mediteert op zijn hara. Ook bij deze zenmonnik staat denken niet centraal!…
Natuurlijk heb je kleine en grote schakers, kleine en grote denkers, daar is natuurlijk niets mis mee. Maar denken is niet de weg. Niet de weg naar harmonie en eenheid.
Met je denken kun je heel veel geld gaan verdienen. Je kunt bijvoorbeeld een topadvocaat worden.
Maar hoeveel denken heb je echt nodig om een goede ouder te zijn?
De boodschap van Ramana Maharshi was die van stilte!
Niets beters vond hij dan stilte kon jou vertellen wie jij bent.
Er kwamen mensen bij hem met grote vragen maar toen ze bij hem gingen zitten verdwenen deze als sneeuw voor de zon. Wat eerst zo enorm groot probleem leek te zijn… Vragen werden beantwoord door niets, in niets.
Ja, je bent niemand maar je kunt denken van wel.
Je kunt stilte niet imiteren maar wel zijn en DAT is wat jij bent.